Delen van uitgangsscenario's en brondata

U kunt uitgangsscenario's en brondata met andere gebruikers van de Mobiliteitsscan delen. Andere gebruikers zien welke data beschikbaar zijn en kunnen toegang aanvragen bij de eigenaar.

Delen van data en scenario's in de Mobiliteitsscan

U vindt de mogelijkheid om uitgangsscenario's en brondata' met anderen te delen op de beheerpagina.

De Mobiliteitsscan kent momenteel vier soorten data die gedeeld kunnen worden:

  • Auto - HB-matrices en netwerken
  • OV - Reistijden
  • Fiets - Netwerken
  • Uitgangsscenario's

Deze indeling is gaandeweg ontstaan en inmiddels enigszins verwarrend. 'Auto - HB-matrices en netwerken' bevat inmiddels meer dan dat. Het betreft brondata met daarin optioneel ook HB-matrices en reistijden fiets en OV. Op de pagina  'Brondata importeren' leest u wat opgenomen moet en kan zijn in een set van brondata.

OV-reistijden verwijst naar de oude bestanden met halte-halte reistijden. Deze worden nagenoeg niet meer gebruikt in de scan en daarom niet verder toegelicht. De scan gebruikt inmiddels de OV-reistijden die zijn ingelezen bij het bronmodel.  Eind 2022 komt een OV-netwerk beschikbaar en zal het halte-halte bestand hierdoor worden vervangen.

Brondata delenAfbelding van locatie brondata op de beheerpagina

Iedere databron kent één eigenaar. Als u eigenaar bent van brondata staat deze data onder de kop 'Van mij'. Heeft iemand data met u gedeeld dan ziet u deze staan onder 'Met mij gedeeld'. Zowel eigen data als met u gedeelde data kunt u gebruiken voor het aanmaken van een uitgangs- of maatregelscenario.

Tenslotte ziet u onder 'Beschikbaar op aanvraag'  data die u nog niet kunt gebruiken, maar waarvoor u wel toegang kunt aanvragen bij de eigenaar.

U klikt op een icoon achter een databron om deze te delen of toegang aan te vragen. U deelt data met anderen via het icoonAfbeelding van het delen-icoon. Het cijfer achter dit icoon geeft aan met hoeveel gebruikers u al heeft gedeeld.

Na openen van de popup ziet u met wie de data zijn gedeeld. Als u een nieuwe gebruiker wilt toevoegen geeft u het e-mailadres in, gevolgd door klikken op het plus naast de e-mailadres plus-icoonen  'Wijzigingen doorvoeren'.

De gebruiker met wie u de data hebt gedeeld ziet deze nu staan onder het kopje 'gedeeld met mij'. Hij/zij kan de data nu gebruiken bij het aanmaken van een uitgangs- of maatregelscenario.

U kunt het delen van brondata terug draaien door te klikken op het verwijderen-icoon Verwijderen icoon achter de e-mailadres van een eerder toegevoegde gebruiker. De gebruiker wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Brondata op aanvraag beschikbaar maken

Als u eigenaar bent van een databron ziet u deze bron zelf staan in het overzicht onder 'van mij'.  Anderen zien de databron standaard alleen als u deze data met hen heeft gedeeld. Ze zijn verder niet op de hoogte van het bestaan van deze databron.

U kunt uw databron zichtbaar maken voor anderen zodat zij op de hoogte zijn van het bestaan van de data. Zij kunnen vervolgens bij u toegang aanvragen waarna u de data kunt delen (zie Brondata delen).

Databronnen met een icoon-niet-zichtbaarzijn niet zichtbaar voor anderen, databronnen met een icoon-zichtbaarwel. U wijzigt de zichtbaarheid met een klik op het oogje.

Toegang aanvragen tot brondata

Alleen de eigenaar van een databron kan deze met u delen. U stuurt een e-mail naar de eigenaar met het verzoek de data te delen. Bij deze aanvraag vermeldt u tot welke bron u toegang wilt en met welke reden.

De eigenaar van de data bepaalt of u de data mag gebruiken en onder welke voorwaarden. Als de eigenaar van de data akkoord is gaat hij/zij binnen de Mobiliteitsscan naar de beheerpagina en klikt daar op 'Bron delen'.

U vindt de contactgegevens van de broneigenaar door op het icoon-envelopte klikken.

Uitgangsscenario delenAfbelding delen uitgangsscenario

Iedere uitgangsscenario kent in het begin één eigenaar. Als u een uitgangsscenario aanmaakt staat deze onder 'Scenario's' op de beheerpagina. Door het klikken op een uitgangsscenario worden aan de rechter kant de 'Scenario details' zichtbaar. Door het klikken op het pijl-icoon icoon pijlkunt u uw uitgangsscenario met andere gebruikers van de mobiliteitsscan delen.

Daarna ziet u met wie het scenario al eerder is gedeeld. Als u een nieuwe gebruiker wilt toevoegen geeft u het e-mailadres in, gevolgd door klikken op het plus naast de e-mailadres plus-icoonen  'Wijzigingen doorvoeren'.

Gebruikers met wie u een uitgangsscenario hebt gedeelte, kunnen alle daaraan verbondene maatregelscenario's zien, en ook zelf maatregelscenario's toevoegen.

Let wel: op dit moment is het niet mogelijk om het delen van een uitgangsscenario terug te draaien. Als dit toch noodzakelijk blijkt, kunt u contact opnemen met de beheerder onder mobiliteitsscan@rws.nl.

Voorwaarden gebruik data

De eigenaar van de data bepaalt wie de data mag gebruiken en onder welke voorwaarden.  U maakt onderling afspraken hierover.

Let wel: U kunt alleen data delen waarvan u zelf eigenaar bent.
HB-matrix

Herkomst-bestemming matrix. Bestaat voor submodellen en scenario’s. Bij submodellen zijn de herkomsten en bestemmingen gebaseerd op de bronzones, bij scenario's op de scenario-zones.

Brondata

Specifieke datasets die u heeft gekozen bij het aanmaken van uw uitgangsscenario. Vaak - maar niet altijd - zullen de brondata horen bij het gekozen bronmodel en submodel. In het logboek ziet u welke brondata gebruikt zijn voor uw scenario.

Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.

Submodel

Een dagdeel binnen een bronmodel. Bijvoorbeeld een bronmodel ‘NRM’ kan een submodel ‘ochtend’ bevatten.

Scenario

De Mobiliteitsscan kent twee typen scenario's: uitgangsscenario's en maatregelscenario's.

Bronzones

Orginele zones in het bronmodel.

Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario. Voor bronmodelscenario's komen de scenario-zones overeen met de bronzones.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Zoneaggregatie

-> Aanmaken uitgangsscenario

Bronmodelscenario

Bijzondere vorm van een uitgangsscenario . Bronmodelscenario's zijn vooraf ingelezen scenario's waarvoor geen aggregatie van  zones heeft plaats gevonden. Bronmodelscenario's kunnen alleen met een aantal  analysemodules geopend worden, het is niet mogelijk om voor dit soort scenario's maatregelen te nemen.

Analyse-module

Module voor het uitvoeren van analyses op uitgangsscenario's. Deze modules staan onder het tabblad Analyse.

Maatregelmodule

Module waarmee maatregelen kunnen worden genomen binnen een maatregelsscenario. Deze modules staan onder het tabblad Maatregelen.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.