Importmodule OV-netwerk

Hieronder staat stap voor stap beschreven hoe u een OV-netwerk kunt importeren in de Mobiliteitsscan.

1. Bestanden OV-netwerk

Voor het importeren van een eigen OV-netwerk moet het zip-bestand ten minste drie bestanden bevatten waarin de gegevens van de haltes en OV-lijnen in het netwerk zijn opgenomen. De bestanden hebben een vaste naamgeving, namelijk:

 • lines.csv: Een csv bestand met de unieke OV-lijnen in het netwerk en kenmerken van die OV-lijnen. 
  Een fysieke lijn (bijvoorbeeld bus 165 tussen Raalte en Deventer) kan als meerdere unieke OV-lijnen in de data voorkomen indien er afwijkingen zijn in de gereden route. Sowieso is iedere OV-lijn richtingsspecifiek en zal er dus vaak ook een OV-lijn zijn voor de terugrichting (bijvoorbeeld bus 165 tussen Deventer en Raalte).
  Per OV-lijn wordt een aparte headway (volgtijd) opgegeven voor de ochtendspits en de avondspits. Indien dit veld op 0 staat, dan rijdt de OV-lijn niet in dat dagdeel en maakt dan ook geen onderdeel uit van het OV-netwerk voor dat dagdeel. Door deze headway kan er dus een verschillend OV-netwerk voor de ochtendspits en avondspits ontstaan.
 • stops.shp: Een shapefile met de puntgeometrieën en kenmerken van de unieke haltes in het netwerk.
 • stop_pairs.shp: Een shapefile met de lijngeometrieën en kenmerken van halteparen in het netwerk. Een haltepaar is een verbinding van twee aansluitende haltes waar een OV-lijn overheen rijdt. Een haltepaar heeft een volgorde binnen de totale lijst van halteparen voor die OV-lijn. De A- en B-haltes van de halteparen moeten aansluitend zijn binnen die lijst. Een haltepaar stelt één richting voor.
  Een haltepaar kan vergeleken worden met een wegvak in een autonetwerk, en is daarom zeer geschikt om straks te gebruiken in het Dijkstra algoritme. 
  De lijn-geometrie is de weg- of spoorgebonden route tussen de A- en B-halte. Tenslotte heeft ieder haltepaar een reistijd in minuten. De opgeslagen reistijd tussen twee haltes staat los van de afstand die een voertuig tussen deze twee haltes rijdt.

Voor de shapefiles worden verschillende Coördinaat Referentie Systemen ondersteund. Dit zijn EPSGs: 4326 (WGS84), 28992 (RD) en 3857 (Web mercator). Welke referentie de shapefiles gebruiken zal vooraf aan de upload opgegeven moeten worden. De applicatie zal zorgen voor de juiste transformatie.

2. Manier van importeren

Ga in de Mobiliteitsscan naar ☰ → Importeren → Upload OV-netwerk. Hier kan het zip-bestand met bovenstaande inhoud worden geselecteerd. Daarnaast moeten er nog enkele velden worden ingevuld. Voer voor de ‘Naam’ een herkenbare unieke naam van het netwerk in. Geef ook een beschrijving in voor weergave in het scenariologboek. Selecteer bij ‘Coördinatenstelsel’ het coördinatenstelsel waarin de geometrieën in de shapefiles zijn gedefinieerd.

3. Opmaak lines.csv bestand

Het csv bestand moet beginnen met een header regel met kolomnamen gescheiden door ‘;’. Na de header regel kunnen de regels met daadwerkelijke data worden geplaatst, deze dienen ook met ‘;’ gescheiden te zijn.

De kolommen en kolomnamen moeten onderstaande definitie volgen. Alle genoemde velden zijn verplicht, andere velden worden genegeerd.

Opmaak lines.csv
Kolomnaam Type Omschrijving data
line_id tekst Het unieke ID van de OV-lijn. Mag een tekst-ID zijn.
line_name tekst Naam van de OV-lijn (vaak inclusief begin- en eindpunt).
operator tekst Naam van de vervoerder.
mode tekst Modaliteit van de OV-lijn, moet één va de volgende opties zijn:
• trein
• bus
• HOV-bus
• tram
• HOV-tram
• metro
• veerpont
• overig
headway_m decimaal (.) De headway (volgtijd) in de ochtendspits. Dit is het aantal minuten tussen vertrekken. De headway is dus 60 ÷ frequentie.
Zet de headway op 0 als deze lijn niet rijdt in de ochtendspits.
headway_e decimaal (.) De headway (volgtijd) in de avondspits. Zet de headway op 0 als deze lijn niet rijdt in de avondspits.

Voorbeeld van inhoud csv bestand:

line_id;line_name;operator;mode;headway_m;headway_r;headway_e
C4800 Direction: up 1;Hoorn - Amsterdam Centraal;NS-Reizigers;trein;60;60;60
D3900 Direction: down 1;Enkhuizen - Heerlen;NS-Reizigers;trein;60;60;60
D4800 Direction: down 1;Amsterdam Centraal - Hoorn;NS-Reizigers;trein;60;60;60
D3300 Direction: down 1;Hoorn Kersenboogerd - Leiden Centraal;NS-Reizigers;trein;60;60;60
1642_314;314_Hoorn, Station_Amsterdam, Centraal Station;EBS;HOV-bus;17.143;14.483;12
1644_314;314_Amsterdam, Centraal Station_Hoorn, Station;EBS;HOV-bus;15;14.483;10
4950_614;614_Volendam, Zeddeweg_Hoorn, Station;EBS;bus;120;0;0
4945_614;614_Hoorn, Oscar Romero_Edam, Busstation;EBS;bus;0;0;120

4. Opmaak stops.shp bestand

De shapefile moet geometrie type Point bevatten. Verder zijn onderstaande velden verplicht.

OPMAAK LINES.CSV
Kolomnaam Type Omschrijving data
STOP_ID integer Het unieke ID van de halte.
Het ID moet 1 of hoger zijn. Maximale waarde: 2.000.000.000
STOP_NAME tekst Naam van de halte

5. Opmaak stop-pair.shp bestand

De shapefile moet geometrie type MultiLineString bevatten. Verder zijn onderstaande velden verplicht.

OPMAAK stop_pair.shp
Kolomnaam Type Omschrijving data
LINE_ID integer Het ID van de OV-lijn waar dit haltepaar onderdeel van is. Dit ID moet ook aanwezig zijn in het OV-lijnenbestand.
PAIR_ORDER integer Volgorde van dit haltepaar binnen de OV-lijn. Als alle halteparen van een OV-lijn worden gesorteerd op dit veld, dan stelt dit de gehele route van de OV-lijn voor.
Dit veld hoeft niet te beginnen bij 1 en hoeft niet aansluitend te zijn. Het wordt enkel gebruikt voor sortering om de volgorde te bepalen.
De combinatie van LINE_ID en PAIR_ORDER moet uniek zijn.
FROM_STOP integer ID van eerste (vertrek) halte in het haltepaar. Dit ID moet ook aanwezig zijn in het haltebestand.
Dit veld moet overeenkomen met de TO_STOP van een eventueel vorig haltepaar, indien de halteparen gesorteerd worden voor een OV-lijn. Er mogen dus geen ‘gaten’ aanwezig zijn.
TO_STOP integer ID van tweede (aankomst) halte in het haltepaar. Dit ID moet ook aanwezig zijn in het haltebestand.
Dit veld moet overeenkomen met de FROM_STOP van een eventueel volgend haltepaar, indien de halteparen gesorteerd worden voor een OV-lijn. Er mogen dus geen ‘gaten’ aanwezig zijn.
TRAVELTIME decimaal Reistijd in minuten tussen de twee haltes.