Importmodule fietsnetwerk

Hieronder staat stap voor stap beschreven hoe u een fietsnetwerk kunt importeren in de Mobiliteitsscan

1. Bestand fietsnetwerk

Voor het importeren van een eigen fietsnetwerk moet een zip-bestand worden aangeleverd die een shapefile bevat waarin de gegevens van elke fietslink in het netwerk zijn opgenomen.

Iedere fietslink wordt als tweerichtingslink beschouwd. Per link is er één veld voor de snelheid, deze geldt voor beide richtingen. Er liggen dus geen fietslinks van meerdere richtingen met dezelfde geometrie over elkaar heen.

Voedingslinks worden door de Mobiliteitsscan gegenereerd. Het ingelezen netwerk mag daarom geen voedingslinks bevatten.

Voor de shapefile worden verschillende Coördinaat Referentie Systemen ondersteund. Dit zijn EPSGs: 4326 (WGS84), 28992 (RD) en 3857 (Web mercator). Welke referentie de shapefile gebruikt zal vooraf aan de upload opgegeven moeten worden. De applicatie zal zorgen voor de juiste transformatie.

2. Manier van importeren

Ga in de Mobiliteitsscan naar ☰ → Importeren → Upload fietsnetwerk. Hier kan het zip-bestand met bovenstaande inhoud worden geselecteerd. Daarnaast moeten er nog enkele velden worden ingevuld. Voer voor de ‘Naam’ een herkenbare unieke naam van het netwerk in. Voer ook een beschrijving in voor weergave in het scenariologboek. Selecteer bij ‘Coördinatenstelsel’ het coördinatenstelsel waarin de geometrieën in de shapefile is gedefinieerd.

3. Opmaak shapefile bestand

De shapefile moet geometrie type LineString bevatten. Het type MultiLineString is alleen mogelijk als deze door de importmodule samengevoegd kan worden tot een LineString.

De cursieve velden zijn niet verplicht en kunnen leeg zijn of worden weggelaten.

Opmaak shapefile bestand
Kolomnaam Type Omschrijving data
LINKNUMMER integer Uniek linknummer. ID van de link zoals door de Mobiliteitsscan gebruikt zal worden. Geheel getal in het bereik 1 .. 2.000.000.000.
A integer Begin knoopnummer van de link. Wordt gebruikt om links aan elkaar te kunnen koppelen. Geheel getal in het bereik 1 .. 2.000.000.000.
B integer Eind knoopnummer van de link. Wordt gebruikt om links aan elkaar te kunnen koppelen. Geheel getal in het bereik 1 .. 2.000.000.000.
SNEL decimaal De snelheid op de link in km/u. Geldt voor beide richtingen.
LENGTE decimaal De lengte van de link in meters. Wordt afgerond naar geheel getal.
Indien dit veld leeg is of ontbreekt, dan wordt de lengte automatisch bepaald aan de hand van de geometrie.
LANGZM 0 of 1 Of een link een voetpad is, nee (0) of ja (1). Laat leeg indien niet bekend.
De Mobiliteitsscan slaat de waarde op maar doet er nog niets mee.