Nieuwsbrief Mobiliteitsscan

Nieuwsbrief - Mei 2022

Via de nieuwsbrief Mobiliteitsscan wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. De nieuwsbrief komt maximaal 2 keer per jaar uit.

U kunt zich in- of uitschrijven voor de nieuwsbrief via de pagina Nieuwsbrief op www.mobiliteitsscan-info.nl.

Introductiemiddag Mobiliteitsscan - 16 juni 2022

Op donderdag 16 juni verzorgt Rijkswaterstaat een online beginnerscursus Mobiliteitsscan. Tijdens de cursusmiddag worden typische Mobiliteitsscanbegrippen als 'brondata',  'uitgangsscenario' en 'modules' uitgelegd. We tonen enkele veelgebruikte modules en functionaliteiten en gaan in op mogelijke toepassingen.  En natuurlijk is er ruimte om zelf aan de knoppen te zitten en vragen te stellen.

Aanmelden voor de cursus kan tot 13 juni via deze webpagina. Er is een maximum van 15 deelnemers.

Nieuwe fietsmodules

Zoals in de laatste nieuwsbrief aangekondigd is de Mobiliteitsscan uitgebreid met vervoerwijze Fiets.

Enkele bestaande automodules zijn uitgebreid met fiets en er zijn nieuwe fietsmodules bijgekomen. Via onderstaande links leest u meer over de functionaliteiten. En natuurlijk kunt u de modules zelf bekijken en gebruiken in de Mobiliteitsscan.

Nieuwe functionaliteiten:

Heeft u feedback of vragen? We horen het graag via mobiliteitsscan@rws.nl.

Lopende projecten

De Mobiliteitsscan staat niet stil qua ontwikkeling. Er staan momenteel meerdere projecten in de startblokken. Hieronder leest u meer.

Openbaar vervoer

Er wordt momenteel gewerkt aan de verbetering van vervoerwijze openbaar vervoer in de tool. Onder de motorkap is inmiddels een ov-netwerk beschikbaar en de komende tijd zullen modules worden ontwikkeld en uitgebreid  die dit netwerk met bijbehorende reistijden en snelheden tonen en het mogelijk maken simpele maatregelen te nemen.

Zonegrenzen

Sinds 2021 is het mogelijk naast centroïden van zones ook zonegrenzen te importeren. Deze grenzen worden alleen nog nergens in de tool gebruikt. Daar komt verandering in: als alles goed gaat worden zones aan het eind van dit jaar niet langer alleen als stippen op de kaart getoond maar heeft u de mogelijkheid de bijbehorende polygonen te bekijken. Dit is handiger voor de analyse maar staat ook een stuk mooier in rapporten.

Binnen dit project wordt ook gekeken of het mogelijk is brondata te analyseren zonder eerst een uitgangsscenario aan te maken: een wens die we vaak van gebruikers hebben gehoord.

Etmaaldata

De Mobiliteitsscan laat nu alleen spitsdata zien. Er wordt momenteel bekeken of het eenvoudig mogelijk is ook etmaaldata te importeren en te tonen. Als dit mogelijk is, is dit hopelijk eind dit jaar geïmplementeerd voor in ieder geval het NRM/LMS.

Projectplannen zijn opvraagbaar bij Rijkswaterstaat via mobiliteitsscan@rws.nl.

Deel uw toepassingen

Heeft u de Mobiliteitsscan gebruikt? En wilt u uw kennis delen met collega's? Wij zetten uw toepassing graag op de website mobiliteitsscan-info.nl.

We hebben hiervoor een eenvoudig formulier beschikbaar, kunnen u interviewen of zetten zelf een rapport om in een bruikbare toepassing.

Geïnteresseerd? Neem contact op met mobiliteitsscan@rws.nl.