Snelheid van/naar een zone

Deze module laat voor de gekozen vervoerswijze zien wat de reistijd van/naar een door u geselecteerde zone. Door scenario's te vergelijken ziet u het effect van maatregelen die invloed hebben op de reistijd.

Deze module is gebaseerd op de analysemodule 'Snelheid van/naar een zone' onder de modulegroep Ruimte en bereikbaarheid.

Verschil met analysetool Snelheid van/naar een zone

De modules onder analyse en effecten zijn in principe identiek. Enige verschil is dat onder Effecten ook maatregelscenario's kunnen worden vergeleken. En daarnaast kent de effectenmodule voor modaliteit fiets de optie om het aantal fietswinstminuten te bereken.

Scenario's vergelijken

De module onder Effecten biedt de mogelijkheid om de reistijden te vergelijken tussen twee scenario's. Dit kunnen een uitgangsscenario en maatregelscenario zijn of twee verschillende maatregelscenario's die zijn gebaseerd op hetzelfde uitgangsscenario. U ziet het effect van maatregelen die invloed hebben op de reistijd.

Fietswinstminuten (bestaande fietsers)

Om de fietswinstminuten te bekijken selecteert u voor zowel de linker- als de rechterkaart modaliteit Fiets. De linkerkaart is uw uitgangsscenario en rechts bekijkt u een maatregelscenario. Daarna vinkt u onder de legenda de optie Fietswinstminuten aan.

U klikt op een zone op de kaart om de fietswinstminuten te bekijken. De kleuren geven dan de winstminuten van en/of naar de zone aan (afhankelijk van gekozen opties).

De knop Info toont een tabel met een uitsplitsing van de gewijzigde ritten naar reistijdklassen en een optelling van de winstminuten.

Bronnen en rekenregels

Winstminuten zijn gedefinieerd als het reistijdverschil maal het aantal verplaatsingen.  Het aantal verplaatsingen is gebaseerd op de HB-matrix van het uitgangsscenario en bevat dus geen nieuwe verplaatsingen. Fietswinstminuten zijn dus volledig gebaseerd op reistijdverschillen.

Maatregelen worden altijd doorgerekend ten opzichte van de scenario-reistijdenmatrix. Kortom, het uitgangsscenario is gebaseerd op de bronzones en het maatregelscenario op scenario-zones.

Om een uitgangsscenario toch te kunnen vergelijken met een maatregelscenario bepaalt de scan het verschil tussen de scenario-reistijdenmatrices van het uitgangs- en maatregelscenario. Dit verschil wordt toegepast op alle bronzones die in de buurt liggen. U ziet dus opgehoogde bronreistijden (zie pagina Delta-methode).