Ritverdeling nieuwe ritten

Nieuwe ritten kunnen op verschillende manieren worden verdeeld over de HB-matrix. Op deze pagina staan de bijbehorende formules en een nadere toelichting.

Als er ritten worden toegevoegd aan een zone (geldt nu alleen voor de auto), kan de gebruiker kiezen hoe dat gebeurt: naar rato van de HB-matrix of via een distributiefunctie.

Naar rato HB-matrix

Voor iedere extra rit wordt gekeken hoeveel procent van alle ritten van de desbetreffende zone naar elke andere zone van het scenario gaat, de nieuwe rit wordt naar rato over alle betreffende zones verdeeld. Hierbij zullen dus vaak fracties van ritten worden verdeeld. Deze verdeling is alleen mogelijk als er voldoende huidige ritten aanwezig zijn, anders krijgt de gebruiker een melding.

Met distributiefunctie

Bij deze optie wordt voor nieuwe ritten de distributie van de bestaande matrix genegeerd en de bestemmingen (of herkomsten) van de ritten worden bepaald volgens een zwaartekrachtmodel. Hiervoor wordt de kans dat een rit van herkomst o naar een andere zone d gaat bepaald met formule 1:

NieuweRitten_formule1
Nieuwe Ritten - formule 1: kans dat een rit tussen zone o en zone d gaat

f(mqd) is het aantal ritten van herkomst q naar bestemming d met modaliteit m en δod is een parameter die afhangt van de afstand tussen herkomst o en bestemming d.

Het aantal extra ritten f- van herkomst o naar bestemming d wordt dan bepaald met formule 2:

NieuweRitten_formule2
Nieuwe Ritten - formule 2: Aantal extra ritten

De afstandsfunctie die wordt gebruikt in formule 1 hangt af van de parameter δ. Deze parameter kent 3 waarden waaruit gekozen wordt indien de gebruiker in de GUI kiest voor een bepaalde afstandsklasse. Deze waarden zijn:

  • lokaal, δ = -3.0;
  • regionaal, δ = -2.0;
  • bovenregionaal, δ = -1.1.

Doordat voor ’bovenregionaal’ de afstand minder zwaar meetelt als voor ’lokaal’, worden meer langere ritten gegenereerd. Hoe veel langer hangt af van de afstanden waarop attractieve (grote) bestemmingen worden gevonden. In een grote stad met vele bestemmingen dichtbij zullen dus bij gelijke parameter de ritten korter zijn dan op het platteland. Dit komt goed overeen met het werkelijk gedrag van mensen.