Netwerkanalyse auto

Deze module laat voor een locatie zien waar het verkeer vandaan komt of naar toe gaat. Ook ziet u op welke wegvakken het verkeer van/naar die locatie vertraging ondervindt.

Deze module is een van de vier modules die horen bij de Bereikbaarheidsindicator (BBI). In de Mobiliteitsscan staan deze modules onder de modulegroep 'Benchmark met bereikbaarheidsindicator'.

Toelichting

Binnen de module Aandeel sterk vertraagde ritten analyseert u vanuit welke windrichting en binnen welke afstandsklasse de grootste vertragingen optreden. Binnen de module netwerkanalyse kunt meer specifiek zien tussen welke zones de door u geselecteerde verplaatsingen plaatsvinden.

Extra selectiemogelijkheid: mate van vertragingNaast de selectieopties die horen bij de modules die horen bij de BBI-indicator, kunt u binnen de module ook selecteren op mate van vertraging.  De kaart wordt informatiever als u alleen de ritten selecteert die sterk vertraagd zijn.  Als soort afstand moet u 'Netwerkafstand' kiezen'. Deze module is alleen beschikbaar voor de vervoerswijze 'Auto'.

Blauwe bollen tonen de herkomsten / bestemmingslocatiesU selecteert eerst het te beschouwen gebied  waarvan u wilt weten op welke delen van het netwerk het bestemmingsverkeer vertraging ondervindt (of welke delen vanwege de vertragingen worden vermeden). De herkomst/bestemmingslocatie worden weergegeven als blauwe bollen. De grootte van de bollen representeert het aantal verplaatsingen.

Een concentratie van blauwe bollen in een bepaald gebied is een aanwijzing dat er vanuit dat gebied een probleem kan zijn met de bereikbaarheid van het geselecteerde bestemmingsgebied. Dit inzicht kan aanleiding zijn voor gerichte maatregelen in het gebied met de concentratie van blauwe bollen.

De kleuren van het wegennet geven de extra reistijd in de spits ten opzichte van free flow weer.

Ritten toedelen

Als u op de knop 'Geselecteerde ritten  toedelen' klikt zal de scan de ritten toedelen aan het netwerk. Deze berekening vindt op de achtergrond plaats en kan enkele uren duren.

Om de resultaten te bekijken is het belangrijk dat u voordat u op de knop 'Geselecteerde ritten toedelen' klikt uw instellingen opslaat:

  • Noteer de keuzes bij de selectie van verplaatsingen (afstand,  richting, aggregatieniveau en vertragingsklassen)
  • Noteer welke zone(s) u heeft geselecteerd

Tip: U kunt een printscreen maken om uw instellingen te onthouden

U bekijkt de resultaten door na afloop van de berekening exact dezelfde selectie te maken.

De netwerkanalyse geeft inzicht van de route van uw geselecteerde rittenDe kaart toont een belast netwerk met verkeer van/naar de door u geselecteerde locatie(s). De routes zijn berekend op basis van free flow snelheden. Dit om een goede indruk te geven van de vertragingen die men of ondergaat of ontwijkt door via (sluip)routes te rijden.

Een belangrijk kenmerk van deze kaart is dat de dikte van de balkjes uitsluitend wordt bepaald door uw selectie. Dit verklaart waarom drukke routes kunnen zijn weergegeven als dunne stromen als u alleen naar vertraagde ritten kijkt: dit zijn waarschijnlijk snelle routes.

Als u alle ritten selecteert (dus niet alleen de vertraagde ritten) biedt de module een complete selected zone analyse van alle ritten naar een gebied toe en de knelpunten die een rol daarbij spelen.

Scenario's vergelijken

2de KaartDoor bovenaan de pagina een vinkje te plaatsen bij '2de kaart' kunt u de netwerkanalyses van twee verschillende uitgangsscenario's  vergelijken.

Databronnen en rekenregels

De extra reistijd spits ten opzichte van de free flow is berekend uit de bronnen die zijn geselecteerd bij het aanmaken van uw uitgangsscenario.  Meer informatie over het gebruik van databronnen binnen de BBI-modules vindt u op de pagina over de Bereikbaarheidsindicator.

Op de pagina Referentielijn BBI-index leest u meer over de berekeningswijze van de vertragingsklassen.

Andere bereikbaarheidsmodules

De modules bij de Bereikbaarheidsindicator zijn nadrukkelijk anders dan de overige kaartbeelden onder de modulegroep Ruimte en bereikbaarheid. Die kaartbeelden zijn namelijk uitsluitend gebaseerd op reistijden en (potentieel) bereikbare aantallen inwoners/arbeidsplaatsen. Vanwege potentieel mogelijke/zinvolle verplaatsingen (in plaats van feitelijke verplaatsingen) worden de uitkomsten van dergelijke berekeningen ook wel option values genoemd.


Niveau: normaal

Zones visualisatie: bronzones

Zones berekening: scenario-zones

Modaliteit: auto

Toepassingen BBI

Er is een handleiding beschikbaar voor toepassing van de BBI in MIRT en Beter Benutten (zie disclaimer).


Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Bronzones

Orginele zones in het bronmodel.

Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario. Voor bronmodelscenario's komen de scenario-zones overeen met de bronzones.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Zoneaggregatie

-> Aanmaken uitgangsscenario

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.

Bronmodelscenario

Bijzondere vorm van een uitgangsscenario . Bronmodelscenario's zijn vooraf ingelezen scenario's waarvoor geen aggregatie van  zones heeft plaats gevonden. Bronmodelscenario's kunnen alleen met een aantal  analysemodules geopend worden, het is niet mogelijk om voor dit soort scenario's maatregelen te nemen.

Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Analyse-module

Module voor het uitvoeren van analyses op uitgangsscenario's. Deze modules staan onder het tabblad Analyse.

Maatregelmodule

Module waarmee maatregelen kunnen worden genomen binnen een maatregelsscenario. Deze modules staan onder het tabblad Maatregelen.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.