Aandeel sterk vertraagde ritten

Deze module toont voor iedere locatie het aandeel sterk vertraagde ritten  van de geselecteerde verplaatsingen.

Deze module is een van de vier modules die horen bij de Bereikbaarheidsindicator (BBI).

Toelichting

Kaartbeeld module aandeel sterk vertraagde rittenIn de module BBI-index kunnen locaties gemiddeld redelijk goed bereikbaar lijken terwijl er toch een aandeel is dat onderweg sterk is vertraagd. Om snel focus te kunnen aanbrengen in de nader te analyseren stakeholders visualiseert deze module  het aandeel sterk vertraagde ritten ten opzichte van alle ritten binnen de selectie. Op die manier kan snel inzicht worden verkregen in de regionale verdeling van de opgave.

Een verplaatsing is sterk vertraagd als de verhouding van de reistijd van die specifieke verplaatsing en de verwachte reistijd volgens de referentielijn hoger is dan de grenswaarde, die hoort bij de 12,5% hoogste BBI-indices van alle zones.  Oftewel, de verplaatsing valt in het donkerrode gebied. Meer hierover leest u op de pagina Referentielijn BBI-index.

De grootte van de bollen geeft het aantal verplaatsingen weer in uw selectie. Hoe roder de bol is, hoe groter het aandeel sterk vertraagde ritten.

U bekijkt de referentielijn via de knop 'Referentielijn' linksonder in de kaart.

Afbelding referentie lijn

Verdieping

Voorbeeld open dartbordU klikt op een zone om een open dartbord te openen. Dit dartbord geeft een verdieping van het aandeel sterk vertraagde ritten naar afstandsklassen en richting. De grootte van de partjes representeren het aantal verplaatsingen in uw selectie.

Met behulp van het dartbord ziet u welke afstandsklassen en windrichtingen aandacht behoeven. De figuur hiernaast toont bijvoorbeeld voor een wijk in Haarlem dat woon-werkverkeer vanuit zuidwestelijke richting een probleem heeft om de betreffende wijk te bereiken.

Scenario's vergelijken

Afbeelding selectie tweede kaartDoor bovenaan de pagina een vinkje te plaatsen bij '2de kaart' kunt u de kaarten van twee verschillende scenario's  vergelijken. De functionaliteit onder het tabblad Analyse is hiermee bijna gelijk aan het tabblad Effecten. Enige verschil is dat op het tabblad Effecten ook maatregelscenario's kunnen worden vergeleken.

Databronnen en rekenregels

Informatie over het gebruik van databronnen vindt u op de pagina over de Bereikbaarheidsindicator.

Op de pagina  Referentielijn BBI-index is de methode uitgelegd om te bepalen of een vertraging sterk vertraagd is.

Andere bereikbaarheidsmodules

De modules die gebaseerd zijn op de Bereikbaarheidsindicator (BBI) zijn nadrukkelijk anders dan de overige kaartbeelden onder de modulegroep Ruimte en bereikbaarheid. Die kaartbeelden zijn namelijk uitsluitend gebaseerd op reistijden en (potentieel) bereikbare aantallen inwoners/arbeidsplaatsen.  Vanwege potentieel mogelijke/zinvolle verplaatsingen (in plaats van feitelijke verplaatsingen) worden de uitkomsten van dergelijke berekeningen ook wel option values genoemd.


Niveau: normaal

Zones visualisatie: bronzones

Zones berekening: scenario-zones

Modaliteit: auto, OV

Toepassingen BBI

Er is een handleiding beschikbaar voor toepassing van de BBI in MIRT en Beter Benutten (zie disclaimer).


Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Bronzones

Orginele zones in het bronmodel.

Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario. Voor bronmodelscenario's komen de scenario-zones overeen met de bronzones.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Zoneaggregatie

-> Aanmaken uitgangsscenario

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.

Bronmodelscenario

Bijzondere vorm van een uitgangsscenario . Bronmodelscenario's zijn vooraf ingelezen scenario's waarvoor geen aggregatie van  zones heeft plaats gevonden. Bronmodelscenario's kunnen alleen met een aantal  analysemodules geopend worden, het is niet mogelijk om voor dit soort scenario's maatregelen te nemen.

Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Analyse-module

Module voor het uitvoeren van analyses op uitgangsscenario's. Deze modules staan onder het tabblad Analyse.

Maatregelmodule

Module waarmee maatregelen kunnen worden genomen binnen een maatregelsscenario. Deze modules staan onder het tabblad Maatregelen.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.