Ritgeneratie

Deze module toont het aantal aankomsten en vertrekken per zone.

Toelichting

Het aantal aankomsten en vertrekken van/naar een zone geeft u een indruk van de bijdrage van zone/locaties aan de totale automobiliteit in uw regio.

Kaartbeelden

De linkerkaart toont het aantal vertrekken per zone in de tijdsperiode van uw scenario. De rechterkaart toont het aantal aankomsten.

schermafbeelding ritgeneratie

De grootte van de bollen geeft het aantal vertrekken of aankomsten aan.

Door op een zone te klikken opent een tabel met informatie over deze zone. U ziet:

  • schermafbeelding tabel ritgeneratieAantal inwoners
  • Aantal arbeidsplaatsen
  • Aantal aankomsten
  • Aantal vertrekken

Databronnen en rekenregels

De getoonde zones zijn de zones die zijn aangemaakt bij het aanmaken van het uitgangsscenario.  De getoonde informatie is dus geaggregeerde informatie uit de brondata (zie logboek).


Niveau: normaal

Zones: scenariozones

Modaliteit: auto


Begrip: Licentie

De Mobiliteitsscan kent twee soorten licenties: normaal en expert. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'.

Begrip: Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Aanmaken uitgangsscenario