Logboek

In het logboek ziet u op iedere moment welke brondata zijn gekoppeld aan uw uitgangsscenario. Bij maatregelscenario's ziet u ook welke maatregelen zijn genomen en of deze zijn doorgerekend.

Locatie

U vindt de link naar het logboek in de linkerbalk achter de naam van uw uitgangs- of maatregelscenario:

Link logboek bekijken via menu

Of via de legenda van een kaart:

Link logboek bekijken in legenda

Informatie in logboek

U kunt hier een  voorbeeldlogboek (png, 77 kB) bekijken.

Op dit moment oogt het logboek onoverzichtelijk. We werken er aan om dit te verbeteren.

Logboek uitgangsscenario

In het logboek ziet u welke bronnen zijn gebruikt voor HB-matrix, netwerk en reistijden voor de gekozen modaliteiten. Dit zijn de bronnen die u heeft gekozen bij het aanmaken van het scenario.

Ook vindt u hier de beschrijving terug die u heeft gegeven bij het aanmaken van het scenario.

Tenslotte is naast deze informatie in het logboek extra informatie te vinden over de gebruikte data, bijvoorbeeld welke versie van een model is gebruikt of een disclaimer voor het gebruik van de data. Deze informatie komt uit het bestand met metadata uit de import.

Logboek maatregelscenario

Het logboek van een maatregelscenario bevat - naast informatie over het gebruikte uitgangsscenario - informatie over de genomen maatregelen.

Per maatregel wordt aangegeven wat er is gedaan en en wat het effect is. Deze informatie is soms lastig te begrijpen. Daarom is het belangrijk dat u zelf een duidelijke omschrijving geeft aan de maatregel. Deze omschrijving ziet u ook terug in het logboek.

Tussen de maatregelen door staan regels 'De berekening is gestart' en 'De berekening is geslaagd'. U leest het logboek van boven naar onderen. Zijn alle maatregelen doorgerekend dan staat helemaal onderaan 'De berekening is geslaagd'. Staat dit niet onderaan maar ergens in het midden of helemaal niet, dan betekent dat dat slechts een deel van de maatregelen is doorgerekend of dat de berekening nog niet heeft plaatsgevonden.

U kunt de berekening starten via het tabblad 'Maatregelen'.