Intensiteit autonetwerk

Met deze module kunt u de intensiteiten bekijken die horen bij de gekozen brondata.

Toelichting

Bij het aanmaken van uw uitgangsscenario kiest u een netwerk. Per wegvak binnen dit netwerk is bij de import per periode (ochtendspits of avondspits) de  intensiteit meegegeven voor auto en optioneel vracht.

Kaartbeelden

Schermafbeelding intensiteitenDeze kaart laat voor elk wegvak het aantal personenauto-equivalenten (PAE) zien voor de periode passend bij uw scenario. Als uit het bronmodel ook informatie over aantallen vrachtauto’s zijn ingelezen, zijn deze als personenauto-equivalenten opgeteld bij de intensiteiten van auto’s.

Als u een wegvak aanklikt krijgt u informatie over dit wegvak te zien. U ziet per rijrichting de intensiteit, capaciteit, I/C-verhouding, snelheid belast, snelheid freeflow en het aandeel korte ritten (<5 km).  Deze tabel is toegelicht op de pagina Tabel wegvakinformatie.

schermafbeelding tabel intensiteiten

De dikte en de kleuren van de lijnen geven de intensiteit in PAE weer.  Als er in de visualisatie twee wegvakken over elkaar liggen wordt het wegvak getoond met de hoogste intensiteit.

Tip: experimenteer met het zoomniveau om de gewenste informatie te zien.

Scenario's vergelijken

U kunt twee scenario's vergelijken binnen de effectenmodule Intensiteit auto.

Databronnen en rekenregels

Een personenauto-equivalent wordt berekend door het aantal auto's en het aantal vrachtauto's keer 1,75 bij elkaar op te tellen.

De informatie wordt direct afgeleid uit het netwerk dat behoort bij uw uitgangsscenario. In het scenariologboek ziet u welk netwerk dit is. In het logboek kunt u ook terugvinden welk submodel is gebruikt.


Niveau: normaal

Zones: n.v.t.

Modaliteit: auto


Autonetwerk

Netwerk van wegvakken met snelheden, intensiteiten en capaciteiten. Bestaat voor submodellen.

Bij het importeren van de netwerken worden voor wegen zonder een intensiteit, de snelheden op 1 km/uur gezet.

Personenauto-equivalent

De personenauto-equivalent (PAE) is een getal dat aangeeft hoeveel ruimte een voertuig inneemt in vergelijking met een personenauto. In de Mobiliteitsscan wordt een PAE aangehouden van 1,75 voor vrachtauto's.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.

Submodel

Een dagdeel binnen een bronmodel. Bijvoorbeeld een bronmodel ‘NRM’ kan een submodel ‘ochtend’ bevatten.

Licentie

De Mobiliteitsscan kent twee soorten licenties: normaal en expert. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'.