Delta methode

Het berekenen van maatregelen gebeurt altijd op basis van scenario-zones. De analyse- en effectkaarten tonen echter vaak bronzones.  Daarnaast zijn de rekenmethoden van de Mobiliteitsscan wel geschikt om scenariovergelijkingen te doen maar minder geschikt om absolute waarden te berekenen. Om met deze twee zaken om te gaan kent de tool een 'delta-methode'.

Delta-methode

De methode bestaat uit twee onderdelen: bepalen van de verschillen per scenario-zone en vervolgens het 'uitsmeren' van deze verschillen over de bronzones.

Verschillen toepassen

Dit deel vormt de kern van de berekening. De tool berekent met de eigen rekenmethode de waarden voor en na een maatregel en bepaalt het verschil. Dit verschil wordt vervolgens opgeteld bij de ingelezen waarden.

'Uitsmeren' over bronzones

Omdat er door de aggregatie meer bronzones dan scenariozones zijn kunnen de verschillen niet overal een-op-een worden overgezet van scenariozone naar bronzone. De oplossing hiervoor is simpel: voor iedere bronzone wordt de dichtstbijzijnde scenario-zone opgezocht en het verschil dat geldt voor deze zone geldt ook voor de bronzone.

Stel:

  • een uitgangsscenario is aangemaakt voor Den Haag
  • in Den Haag zijn de bronzones niet geaggregeerd, hier is onder andere een zone x
  • in Groningen zijn de bronzones tot 1 zone geaggregeerd, zone y
  • de reistijd tussen zone x in Den Haag en zone y in Groningen is in een maatregelscenario met 5 minuten toegenomen
  • Door het uitsmeren krijgen alle relaties tussen x en de bronzones in de provincie Groningen (rondom y) een vertraging van 5 minuten.