Externe bronnen

Hier vindt u de modules binnen de modulegroep Externe bronnen. U kunt deze modules gebruiken voor analyse doeleinden.

In tegenstelling tot de andere modules onder Analyse staan deze modules geheel los van uw uitgangsscenario. U ziet alleen externe data.