Rekenregels Potentiele Bereikbaarheid

Deze pagina beschrijft de rekenregels voor de modules potentiële bereikbaarheid (ontplooiingsmogelijkheden en economische potenties) onder Analyse en Effecten.

In de Mobiliteitsscan worden twee bereikbaarheidskaarten getoond. De kaart Ontplooiingsmogelijkheden geeft aan vanuit welke gebieden arbeidsplaatsen goed kunnen worden bereikt. De kaart Economische potenties geeft aan vanuit welke gebieden inwoners goed kunnen worden bereikt. Om deze twee soorten bereikbaarheid te berekenen, wordt gewerkt met een bereikbaarheidswaarde bw. Deze bereikbaarheidswaarde wordt voor de modaliteiten auto en OV voor elke HB-relatie od berekend met Formule 1,

potentiele_bereikbaarheid_Formule1
Potentiële Bereikbaarheid - Formule 1: Bereikbaarheidswaarde

waarbij tmod de reistijd voor modaliteit m is (in minuten) die door de Mobiliteitsscan wordt berekend voor HB-relatie od. De waarden voor deze parameters α en β zijn te vinden in tabel 1 en zodanig gekozen dat een realistische waarschijnlijkheid voor ritten per afstand ontstaat.

Tabel 1: Waarden bereikbaarheidsparameters alpha en beta
αbw βbw
auto 80 3,5
OV 10 3,0
fiets 80 3,0

Alle bereikbaarheidswaarden bwmod worden gesommeerd over de HB-relaties met geldige reistijdwaarden. Voor ontplooiingsmogelijkheden wordt voor elke bestemming d gesommeerd over de herkomsten o met Formule 2,

potentiele_bereikbaarheid_Formule2
Potentiële Bereikbaarheid - Formule 2: Ontplooiingsmogelijkheden

waarbij O de verzameling herkomsten is en D de verzameling bestemmingen. Op dezelfde manier worden voor economische potentie de bereikbaarheidswaarden voor elke herkomst o gesommeerd over alle bestemmingen d met Formule 3.

potentiele_bereikbaarheid_Formule3
Potentiële Bereikbaarheid - Formule 3: Bereikbaarheidswaarden

De bereikbaarheidswaarde wordt over de zones (herkomst of bestemming) gesorteerd van groot naar klein en daarna verdeeld over 5 gelijke delen. De bijbehorende bereikbaarheidswaarde op de grenzen vormen de percentielwaarden. Als bijvoorbeeld de bereikbaarheidswaarden voor 100 zones 1, 2, ..., 99, 100 zijn deze percentielwaarden 21, 41, 61 en 81. Deze percentielwaarden worden gebruikt om op de kaarten elke zone een kleur (goed, minder goed, ..) te geven.