Afstandsverdeling ritten auto + ov

Deze module toont het aandeel verplaatsingen van korte auto- en ov ritten (korter dan 3 km of 7,5 km).

Toelichting

Kaartbeeld afstandsverdeling ritten autoVoor twee afstandsklassen (verplaatsingen tot 3 km en tot 7,5 km hemelsbreed) wordt aangegeven welk aandeel van het totaal aantal vertrekkende auto- en ov-verplaatsingen uit het geselecteerde gebied verplaatsingen binnen deze afstandsklassen zijn.

Kaartbeelden

De linkerkaart toont het aandeel verplaatsingen (auto plus ov) korter dan 3 km per zone en de rechterkaart het aandeel verplaatsingen (auto plus ov) korter dan 7,5 km per zone. De grootte van de bollen geeft het totaal van de vertrekkende autoritten en ov-ritten per zone aan.

Afbeelding zoneselectieDoor op een zone te klikken opent een tabel met informatie over deze zone. U ziet:

  • Aantal inwoners
  • Aantal arbeidsplaatsen
  • Aantal aankomende autoritten
  • Aantal vertrekkende autoritten

Databronnen en rekenregels

De informatie wordt direct afgeleid uit het netwerk dat behoort bij uw uitgangsscenario. In het scenariologboek ziet u welk netwerk dit is. In het logboek kunt u ook terugvinden welk submodel is gebruikt.


Niveau: normaal

Zones: scenario-zones

Modaliteit: auto


Submodel

Een dagdeel binnen een bronmodel. Bijvoorbeeld een bronmodel ‘NRM’ kan een submodel ‘ochtend’ bevatten.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.

Licentie

De Mobiliteitsscan kent twee soorten licenties: normaal en expert. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'.

Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Aanmaken uitgangsscenario