Emissiefactoren PM10 en NOx

De Mobiliteitsscan maakt gebruik van emissiefactoren PM10 en NOx die jaarlijks door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden aangeboden. Op deze pagina vindt u de gebruikte data per peiljaar.

Toelichting

Voor de analyse-en effectenmodules Emissie PM₁₀ en NOₓ gebruikt de Mobiliteitsscan data voor de emissie van PM10 en NOx  voor snelwegen en niet-snelwegen gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bij het aanmaken van een uitgangsscenario  wordt het meest recente dataset voor emissiefactoren aan het gekozen netwerk gekoppeld. In het logboek kunt u zien welk dataset bij uw uitgangsscenario hoort.

Data Emissiefactoren PM10 en NOx

Let wel: De emissiefactoren voor vracht zijn in de Mobiliteitsscan gebaseerd op de waarden behorend bij middel-zwaar en zwaar verkeer in de verhouding 2:1.

Peiljaar 2021 (15 maart 2022)

EMISSIEFACTOREN 2022 PM10 EN NOX
Snelheids-klasse PM10 auto PM10 vracht NOX auto NOX vracht Bron Beschrijving klasse
a 0,020 0,897 0,234 1,909 Emissiefactor voor snelwegen (SRM2) 100 km/uur, vrije doorstroming zonder snelheidshandhaving
b 0,016 0,0893 0,205 2,732 Emissiefactor voor niet-snelwegen (SRM1) Buitenweg
c 0,031 0,1567 0,272 4,532 Emissiefactor voor niet-snelwegen (SRM1) Stad normaal
d 0,033 0,1853 0,377 7,277 Emissiefactor voor niet-snelwegen (SRM1) Stad stagnerend
e 0,032 0,1427 0,255 3,089 Emissiefactor voor niet-snelwegen (SRM1) Stad doorstromend

Peiljaar 2019 (13 maart 2020)

EMISSIEFACTOREN 2019 PM10 EN NOX
Snelheids-klasse PM10 auto PM10 vracht NOX auto NOX vracht Bron Beschrijving klasse
a 0,021 0,096 0,309 2,426 Emissiefactor voor snelwegen (SRM2) 100 km/uur, vrije doorstroming zonder snelheidshandhaving
b 0,0169 0,101 0,282 3,252 Emissiefactor voor niet-snelwegen (SRM1) Buitenweg
c 0,033 0,169 0,365 5,423 Emissiefactor voor niet-snelwegen (SRM1) Stad normaal
d 0,034 0,209 0,486 8,453 Emissiefactor voor niet-snelwegen (SRM1) Stad stagnerend
e 0,033 0,150 0,345 3,692 Emissiefactor voor niet-snelwegen (SRM1) Stad doorstromend

Peiljaar 2016 (7 maart 2017)

EMISSIEFACTOREN 2016 PM10 EN NOX
Snelheids-klasse PM10 auto PM10 vracht NOX auto NOX vracht Bron Beschrijving klasse
a 0,025 0,096 0,305 2,779 Emissiefactor voor snelwegen (SRM2) 100 km/uur, vrije doorstroming zonder snelheidshandhaving
b 0,020 0,104 0,298 4,145 Emissiefactor voor niet-snelwegen (SRM1) Buitenweg
c 0,038 0,183 0,341 6,735 Emissiefactor voor niet-snelwegen (SRM1) Stad normaal
d 0,041 0,232 0,507 11,012 Emissiefactor voor niet-snelwegen (SRM1) Stad stagnerend
e 0,038 0,160 0,336 4,665 Emissiefactor voor niet-snelwegen (SRM1) Stad doorstromend