Emissiefactoren PM10 en NOx

De Mobiliteitsscan maakt gebruik van emissiefactoren voor snelwegen en niet-snelwegen die jaarlijks beschikbaar worden gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De emissiefactoren voor vracht zijn gebaseerd op de waarden behorend bij middel-zwaar en zwaar verkeer in de verhouding 1:2.

Peiljaar 2016

7 maart 2017

EMISSIEFACTOREN PM10 EN NOX
Snelheids-klasse PM10 auto PM10 vracht NOX auto NOX vracht Bron Beschrijving klasse
a 0,025 0,096 0,305 2,779 Emissiefactor voor snelwegen (SRM2) 100 km/uur, vrije doorstroming zonder snelheidshandhaving
b 0,020 0,104 0,298 4,145 Emissiefactor voor niet-snelwegen (SRM1) Buitenweg
c 0,038 0,183 0,341 6,735 Emissiefactor voor niet-snelwegen (SRM1) Stad normaal
d 0,041 0,232 0,507 11,012 Emissiefactor voor niet-snelwegen (SRM1) Stad stagnerend
e 0,038 0,160 0,336 4,665 Emissiefactor voor niet-snelwegen (SRM1) Stad doorstromend