Module

De Mobiliteitsscan kent drie hoofdtypen modules:

Daarnaast zijn er hulpmodules voor bijvoorbeeld het importeren van data of het aanvragen van een licentie.

Analyse-module

Module voor het uitvoeren van analyses op uitgangsscenario's. Deze modules staan onder het tabblad Analyse.

Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Maatregelmodule

Module waarmee maatregelen kunnen worden genomen binnen een maatregelsscenario. Deze modules staan onder het tabblad Maatregelen.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.

Effect-module

Module waarmee twee scenario's met elkaar kunnen worden vergeleken. Hiermee kan bijvoorbeeld het effect van een maatregel worden vergeleken door een uitgangsscenario te vergelijken met een maatregelscenario.

Deze modules staan onder het tabblad Effecten.

Scenario

De Mobiliteitsscan kent twee typen scenario's: uitgangsscenario's en maatregelscenario's.