Oktober 2023

Nieuwsbrief oktober 2023

Via de nieuwsbrief Mobiliteitsscan wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. De nieuwsbrief komt twee keer per jaar uit.

U kunt zich in- of uitschrijven voor de nieuwsbrief via de pagina Nieuwsbrief op www.mobiliteitsscan-info.nl, of u kunt met ons contact op nemen door een e-mail te sturen naar mobiliteitsscan@rws.nl.

Introductiecursus Mobiliteitsscan - 11 december 2023

Op maandag 11 december tussen 15.00-17.00 uur verzorgt Rijkswaterstaat een online beginnerscursus Mobiliteitsscan. Tijdens de cursusmiddag worden typische Mobiliteitsscanbegrippen als 'brondata',  'uitgangsscenario' en 'effecten' uitgelegd. We tonen enkele veelgebruikte modules en functionaliteiten en gaan in op mogelijke toepassingen. En natuurlijk is er ruimte om zelf aan de knoppen te zitten en vragen te stellen.

Deze cursus is gratis. Aanmelden voor de cursus kan tot 1 december. Er is een maximum van 30 deelnemers.

Nieuw: Instellingen voor u scenario's

Screenshot Mobiliteitsscan

Op de pagina Beheer kunt u sinds deze zomer bepaalde parameters en instellingen zien en deels ook wijzigen. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat de berekeningen en analyses die door de Mobiliteitsscan worden gedaan, altijd goed aansluiten bij uw specifiek bronmodel of scenario. Hierdoor worden de waardes waarmee de Mobiliteitsscan rekent, inzichtelijker en de onderliggende berekeningen transparanter.

Instellingen kunnen voor bronmodellen, scenario's en voor algemene berekeningen in de Mobiliteitsscan aangepast worden. Voor elke instelling wordt een default waarde meegegeven. Eigenaren van bronmodellen kunnen per bronmodel waardes wijzigen. Alle gebruiker kunnen instellingen voor een nieuw uitgangsscenario wijzigen. Kijk dus altijd goed welke instellingen passen bij de data waarmee u werkt.

Uitleg over de nieuwe instellingspagina vindt u op onze website.

Nieuwe toedelingsberekeningen

Berekenen met terugkoppelingSinds deze zomer kent de Mobiliteitsscan een meer uitgebreide toedelingsmethodiek voor autoverkeer. Deze doorloopt de drie volgende stappen: (1) bepalen van routesets, (2) bepalen van de reistijden en (3) verdelen van autoverkeer over de routes.

U kunt middels de nieuwe instellingsmogelijkheid op de Beheerpagina kiezen of u liever de oude of de nieuwe methodiek wilt toepassen. De nieuwe methodiek is trager, maar kan de routekeuze beter weergeven.

Screenshot Mobiliteitsscan Instellingen Todelingen

Verder is er dit jaar ook nog een uitgebreide toedelingsmethodiek met terugkoppeleffecten aan de Mobiliteitsscan toegevoegd. Terugkoppeleffecten, ook bekend als spillback effects, zijn het gevolg van een uitbreiding van file stroomopwaarts in het netwerk.

Uitleg over de nieuwe toedelingsmethodieken en wanneer u het best welke methodiek kunt toepassen, vindt u op onze website:

Deel uw toepassingen

Voorbeeld effecten isochronenHeeft u de Mobiliteitsscan gebruikt? En wilt u uw kennis delen met vakgenoten of andere gebruikers? Wij zetten uw toepassing graag op de website mobiliteitsscan-info.nl.

We hebben hiervoor een eenvoudig formulier beschikbaar, kunnen u interviewen of zetten zelf een rapport om in een bruikbare toepassing.

Geïnteresseerd? Neem contact op met mobiliteitsscan@rws.nl.