Verschil reistijd spits en freeflow

Deze module toont per zone de gemiddelde extra reistijd auto in een spitsuur ten opzichte van de freeflow snelheid.

Toelichting

Met deze module krijgt u inzicht in het verschil tussen autoreistijden in de spitsuren en reistijden in freeflow. U ziet gegevens die berekend zijn tijdens een BBI-berekening. Deze module is daarom alleen beschikbaar als u bij het aanmaken van het uitgangsscenario de optie 'Bereikbaarheidsindicator' heeft aangevinkt.

Kaartbeelden

Kaart

Op de kaart worden zones getoond.  De kleuren op de kaart geven per zone de gemiddelde extra reistijd in het spitsuur t.o.v. de daluren met freeflow-snelheid weer.

Kaartbeeld "Verschil reistijd spits en freeflow"

In de linkerkolom kunt u kiezen uit de volgende instelmogelijkheden:

  • Afstandsklasse:  alle afstanden en voorgedefinieerde klassen
  • Richting: aankomsten, vertrekken of beide richtingen
  • Aggregatieniveau: zones, wijken of gemeentes

De bollen op de kaart worden standaard als vaste grootte weergegeven. Onderaan de legenda kunt u onder "Zonecirkels" de grootte van de bollen  variabel maken. Ze worden dan geschaald naar het aantal verplaatsingen op basis van de gemaakte selectie in de linkerkolom.

Taartdiagram

Bij het aanklikken van een zone opent zich een taartdiagram. Het taartdiagram splitst de extra reistijd in het spitsuur uit per windrichting en  afstandsklasse. Elk ring van het taartdiagram geeft een afstandsklasse weer. Deze afstandsklassen zijn vast ingesteld en staan los van de afstandsklassen die in de linkerkolom geselecteerd zijn.

De drie afstandsklassen zijn:

  • 0-7,5 km
  • 7,5-30 km
  • > 30 km.

U heeft de keuze uit twee verschillende taartdiagrammen:

1. Normaal: Dit taartdiagram laat de uitsplitsing zien zonder een weging naar het aantal ritten.

Taartdiagram "Normaal"

2. Aantallen ritten: Hier is de grootte van de partjes een maat voor het aantal ritten. De partjes in het diagram zijn zo geschaald dat het partje met het grootste aantal verplaatsingen volledig is gevuld.

Taartdiagram "Aantallen ritten"

Tip: het scherm kan vol raken met meerdere taartdiagrammen. U kunt de taartdiagrammen even uitzetten zonder de gemaakte selectie te wissen door in de legenda onder "Dartdiagram" de optie "Geen" te kiezen.

Tabel

De knop 'Info' onderaan de pagina opent een tabel. In deze tabel wordt voor  alle zones en voor de geselecteerde zones weergegeven:

  • de gemiddelde extra reistijd in het spitsuur ten opzichte van de freeflow in percentages;
  • het totaal aantal verplaatsingen volgens de gemaakte selectie;
  • de gemiddelde reistijd per rit in minuten;
  • de extra reistijd in het spitsuur ten opzichte van de freeflow in minuten.

Tip: Voor alle BBI-modules kunnen de berekende resultaten geëxporteerd worden. Klik hiervoor in de linkerbalk op het download-icoon  downloadicoon

Scenario's vergelijken

Afbeelding selectie tweede kartDoor bovenaan de pagina een vinkje te plaatsen bij '2e kaart' kunt twee verschillende uitgangsscenario's  of hetzelfde uitgangsscenario met andere instellingen vergelijken. De functionaliteit onder het tabblad Analyse is hiermee bijna gelijk aan de module onder  Effecten. Enige verschil is dat onder Effecten ook maatregelscenario's kunnen worden vergeleken.

Tip: het scherm kan vol raken met twee kaarten. U kunt de legenda verbergen met het lijsticoon naast de legenda 

Bronnen en rekenregels

De getoonde data zijn direct afgeleid van de ingelezen reistijden spits en freeflow. De verhouding tussen deze reistijden per HB-relatie is bepaald middels:

verhouding_freeflow_spits = reistijd_freeflow / reistijd_spits

Per HB-relatie is deze verhouding gewogen naar het aantal ritten:

verhouding_gewogen = verhouding_freeflow_spits * aantal_ritten

De gemiddelde extra reistijd (%) in de spits ten opzichte van de freeflow reistijd is vervolgens bepaald als:

extra_reistijd_spits = (som(verhouding_gewogen)/som(aantal_ritten)-1)*100

De gemiddelde reistijd per rit wordt als volgt berekend:

reistijd_per_rit_spits = som(reistijd_spits)/som(aantal_ritten)

reistijd_per_rit_freeflow = som(reistijd_freeflow)/som(aantal_ritten)

En tenslotte de extra absolute gemiddelde reistijd spits ten opzichte van freeflow per rit:

extra_reistijd_per_ritreistijd_per_rit_spits  - reistijd_per_rit_freeflow

De aggregatie van de zones wordt op dezelfde manier gedaan als voor de BBI-modules. Informatie over het gebruik van databronnen voor BBI-modules vindt u op de pagina over de Bereikbaarheidsindicator.


Niveau: normaal

Zones: bronzones

Modaliteit: auto

Bereikbaarheidsindicator

Dit is een module rondom de BBI-indicator.


Freeflow

Freeflow beschrijft de situatie waarin autoverkeer ongehinderd over een wegvak kan rijden. De freeflow-snelheid is dus de snelheid, met die autobestuurders rijden als er geen congestie is. Let wel: dit is niet de maximale snelheid.

Freeflow-intensiteiten en freeflow-snelheden worden ingelezen met het bronmodel.

Licentie

De Mobiliteitsscan kent drie soorten licenties: normaal, expert en viewer. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'. De viewer-licentie geeft alleen de vereenvoudigde bronmodelanalyse weer.

Bronzones

Orginele zones in het bronmodel.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.