Toedeling verkeersvraag

De Mobiliteitsscan maakt voor het bepalen van reistijden en intensiteiten gebruik van een eigen toedeling van verplaatsingen aan het netwerk.

Toelichting

De scan gebruikt een eenvoudige toedelingstechniek waarbij de snelste route tussen iedere herkomst en bestemming (ieder ‘zone-paar’) wordt bepaald en het verkeer aan deze routes wordt toegekend. Voor de helft (50%) van het verkeer gebeurt dit volgens de snelheden en routes in de dalperiode (free flow), voor de andere helft van het verkeer volgens de snelheden en routes in de spits.

De zo bepaalde intensiteiten worden in de scan niet direct getoond. Ze zijn immers minder betrouwbaar dan de toedelingen met de "echte" modellen die op tellingen gekalibreerd zijn en die rekenintensievere toedelingstechnieken gebruiken (multiple route, capacity restraint en soms ook dynamisch).

Voor uitgangsscenario’s worden uitsluitend de intensiteiten uit de onderliggende bronmodellen getoond. In de maatregelscenario’s wordt het relatieve of absolute verschil van de toedeling in de uitgangs- en maatregelscenario verrekend met de basisintensiteit uit het onderliggende bronmodel. Zie de effect-module Intensiteit auto.

Rekenregels

In het document Rekenregels Toedeling door Mobiliteitsscan (pdf, 101 kB) leest u meer over de toedelingsmethode.

Alleen autoverplaatsingen worden meegenomen in de toedeling. Vrachtverkeer wordt niet toegedeeld door de scan.