Nieuwsbrief Mobiliteitsscan

Nieuwsbrief - Augustus 2021

Via de nieuwsbrief Mobiliteitsscan wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. De nieuwsbrief komt 2 à 3 keer per jaar uit.

U kunt zich in- of uitschrijven voor de nieuwsbrief via de pagina Nieuwsbrief op www.mobiliteitsscan-info.nl.

Save the date: gebruikersbijeenkomst 29 september 2021

GebruikersbijeenkomstDe gebruikersbijeenkomst voor gebruikers en toepassers van de Mobiliteitsscan zal plaatsvinden op 29 september van 13.00 - 16.00 uur. Ook dit keer zal het een online bijeenkomst zijn.

We zijn momenteel druk bezig het programma samen te stellen. Er is nog ruimte voor een spreker. Heeft u een interessante toepassing van de Mobiliteitsscan die u wilt delen? Laat het ons weten via mobiliteitsscan@rws.nl.

Het programma met definitieve uitnodiging volgt later. Wilt u zich nu al aanmelden dan kan dat via de mail (mobiliteitsscan@rws.nl).

Nieuwe userinterface

frontendVanaf september zal de Mobiliteitsscan er anders uitzien. De userinterface heeft een totale make-over gekregen.

Functioneel blijft alles grotendeels zoals het is. Grootste verandering is een beheerpagina waarop data, scenario's en logboek eenvoudiger zijn in te zien. Verder kunt u straks op de pagina Maatregelen niet alleen maatregelen nemen maar ook zien welke u al genomen heeft en welke maatregelen al zijn berekend.

De nieuwe interface wordt tijdens de gebruikersbijeenkomst op 29 september gedemonstreerd.

Nieuwe databron: NRM/LMS RP21 Basisjaar 2018

De NRM/LMS Referentieprognoses 2021 Basisjaar 2018 zijn ingeladen in de Mobiliteitsscan. Als u toegang had tot een of meerdere percelen NRM/LMS Basisprognoses 2020 ziet u bij het aanmaken van een uitgangsscenario nu ook NRM/LMS RP21 in de lijst van bronbestanden staan.

De brondatasets die horen bij NRM/LMS BP19 zijn verwijderd. Scenario's die zijn gebaseerd op deze data blijven beschikbaar. Het is niet meer mogelijk nieuwe scenario's aan te maken op basis van NRM/LMS BP19.

Heeft u geen toegang tot NRM/LMS RP21? Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u toegang aanvragen via support@mobiliteitsscan.nl.

Vernieuwde module: Woningen toevoegen

Effect-scenario-extra-woningen

De module ‘Nieuwe woningen toevoegen’ is vernieuwd en voorzien van de laatste kengetallen van CROW om aantal woningen te vertalen naar aantal verplaatsingen.

De module wordt momenteel gebruikt om de impact van verstedelijksstrategieën te verkennen. Zo is de scan gebruikt in de regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley om een eerste beeld te vormen (stresstest) van de impact van extra woningen op het wegennet. In de regio Zwolle wordt de scan gebruikt in combinatie met het NRM om verschillende verstedelijkingsperspectieven op het gebied van mobiliteit met elkaar te vergelijken. DGMo gebruikt de scan om globaal de landelijke impact van 14 grote verstedelijkingslocaties op het wegennet te verkennen.

Gewijzigde legendakleuren

legendaU heeft het misschien wel gezien: de legendakleuren zijn gewijzigd. We merken dat dit hier en daar wat stof doet opwaaien vandaar een korte toelichting.

Er zat weinig tot geen eenheid in de opzet van de legenda's. Voor de gebruiker betekent dit heel goed opletten (dezelfde kleur kon geheel verschillende betekenissen hebben in soortgelijke modules) en voor beheer betekent dit een een lastig te onderhouden site.

Bij het herinrichten van de legenda's hebben we ons laten leiden door de rijkshuisstijlkleuren en hebben we geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met kleurenblinden.  Deze combinatie maakt dat de nieuwe legenda's er misschien niet altijd 'mooier' uitzien.

De grootste wijziging is dat legenda's niet langer van rood naar groen lopen maar van donker naar licht. Groen en rood worden snel geassocieerd met goed en slecht. De Mobiliteitsscan kent een steeds bredere groep gebruikers en 'goed' in de ogen van de een kan 'slecht' zijn in de ogen van een ander. Vandaar de keuze voor neutralere kleuren.

We horen graag wat u van de wijziging vindt en staan open voor suggesties.

Lopende werkzaamheden: modaliteit Fiets

isochronen over wegvakkenZoals vorig jaar aangekondigd wordt de Fietspotentiescan dit jaar - deels - geïntegreerd in de scan.

Op dit moment wordt gewerkt aan wijzigingen aan de kern van de Mobiliteitsscan die daarvoor nodig zijn. Als dat eenmaal gereed is (verwachting half september) zullen in een vervolgopdracht bestaande modules worden uitgebreid met modaliteit Fiets en zullen enkele nieuwe modules worden toegevoegd.

Na afloop van beide projecten:

  • is het fietsnetwerk NRM voor basis- en toekomstjaar beschikbaar in de Mobiliteitsscan inclusief bijbehorende modules om eigenschappen van het netwerk te bekijken;
  • is het mogelijk  (snel)fietsroutes toe te voegen of snelheden aan te passen;
  • wordt bij het berekenen van de snelheid rekening gehouden met de stedelijkheidsgraad;
  • kent de scan twee nieuwe modules: Fietswinstminuten en Reistijdisochronen op wegvakken .

Wilt u meer weten? Het projectplan is op te vragen bij RWS (mobiliteitsscan@rws.nl).