Nieuwsbrief

Augustus 2020

Via de nieuwsbrief Mobiliteitsscan wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. De nieuwsbrief komt 2 à 3 keer per jaar uit.

U kunt zich in- of uitschrijven voor de nieuwsbrief via de pagina Nieuwsbrief op www.mobiliteitsscan-info.nl.

Mobiliteitsscan-info.nl

Ter vervanging van de - soms zeer summiere - informatie per module binnen de Mobiliteitsscan is een nieuwe website ontwikkeld over de tool. Deze site is te vinden op www.mobiliteitsscan-info.nl.

Op de website vindt u basisinformatie over de Mobiliteitsscan en het gebruik van de tool. Ook worden de individuele modules toegelicht en kunt u zien door wie en wanneer er cursussen worden gegeven.

De website is nog in ontwikkeling waardoor niet alle modules al zijn omschreven. Voor deze modules blijven de oude informatieteksten binnen de scan nog even beschikbaar. We doen ons best om de site zo snel mogelijk compleet te hebben.

Nieuwe module: VF-factor

Sinds juni bekijkt u de verhouding tussen reistijden OV en auto in de nieuwe module VF-factor. U selecteert een zone en kiest de richting (aankomsten, vertrekken of beide). Vervolgens ziet u de reistijdverhouding OV-auto voor alle bronzones ten opzichte van uw gekozen zone.

Afhankelijk van uw keuze voor databronnen bij het aanmaken van uw uitgangsscenario gebruikt de module ingelezen of berekende reistijden. U kunt dit terugvinden in het logboek bij uw uitgangsscenario.

U vindt de module binnen de Mobiliteitsscan onder het tabblad Analyse -> Ruimte en bereikbaarheid. De beschrijving van de module op www.mobiliteitsscan-info.nl is nog niet beschikbaar.

Nieuwe databron: NRM/LMS RP20

De NRM/LMS Referentieprognoses 2020 zijn ingeladen in de Mobiliteitsscan. Als u toegang had tot een of meerdere percelen NRM/LMS Basisprognoses 2019 ziet u bij het aanmaken van een uitgangsscenario nu ook NRM/LMS RP20 in de lijst van bronbestanden staan.

De brondatasets die horen bij NRM/LMS BP18 worden binnenkort verwijderd. Scenario's die zijn gebaseerd op deze data blijven beschikbaar. Het is niet meer mogelijk nieuwe scenario's aan te maken op basis van NRM/LMS BP18.

Heeft u geen toegang tot NRM/LMS RP20? Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u toegang aanvragen via support@mobiliteitsscan.nl.

Save the date: gebruikersbijeenkomst 19 november 2020

GebruikersbijeenkomstIn verband met Covid-19 is de gebruikersbijeenkomst voor gebruikers en toepassers van de Mobiliteitsscan in het voorjaar niet doorgegaan. Als de omstandigheden het toelaten vindt de volgende bijeenkomst plaats op 19 november vanaf 13.00 uur in de regio Utrecht.

Een definitieve uitnodiging met inschrijfmogelijkheid volgt later.

Zelf modules (laten) ontwikkelen?

De Mobiliteitsscan staat in principe open voor ontwikkelingen (in opdracht) van derden. Door aan te sluiten op de Mobiliteitsscan kunt u gebruik maken van de bestaande basis en beschikbare data. Anderen kunnen vervolgens weer voortborduren op uw bijdrage.

Natuurlijk moeten ontwikkelingen passen binnen het toepassingsbereik van de Mobiliteitsscan en moet de tool beheersbaar blijven. Hiervoor zijn de afgelopen tijd spelregels opgesteld.

Meer hierover leest u in het document 'Omgaan met nieuwe functionaliteiten in de Mobiliteitsscan - procedure (pdf, 345 kB)'.