April 2024

Nieuwsbrief - april 2024

Via de nieuwsbrief Mobiliteitsscan wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. De nieuwsbrief komt maximaal 2 keer per jaar uit. U kunt zich in- of uitschrijven voor de nieuwsbrief via de pagina Nieuwsbrief op www.mobiliteitsscan-info.nl, of u kunt met ons contact op nemen door een e-mail te sturen naar mobiliteitsscan@rws.nl.

Nieuwe data: RP24 bevat nu ook vracht als eigen modaliteit

Binnenkort zullen we de nieuwe NRM/LMS-modelresultaten inlezen en ter beschikking stellen. Gebruikers die al toegang hebben tot één of meerdere NRM/LMS-datapakketten zullen automatisch toegang krijgen tot de RP24-data. Op een later moment dit jaar zullen we de database opschonen en de datapakketten voor de RP21 verwijderen.

Voor het eerst zullen we met de RP24 vrachtverkeer als eigen modaliteit in de Mobiliteitsscan tonen. Onder de modaliteit “vracht” worden in de Mobiliteitsscan de voertuigcategorieën L2 en L3 samengevat.

De Mobiliteitsscan als viewer voor LMS/NRM-data

De Mobiliteitsscan neemt in de loop van 2024 de rol van de GeoWeb-viewer over die beschikbaar was voor Rijkswaterstaat en de samenwerkpartners van decentrale overheden bij actualisatieprojecten van Rijkswaterstaat. Tot nu toe heeft Rijkswaterstaat LMS/NRM-data ook in de GeoWeb-viewer gepubliceerd, vanaf dit jaar stellen we de visualisatie van de verkeerscijfers uit de strategische personenverkeersmodellen van Rijkswaterstaat alleen nog maar via de Mobiliteitsscan beschikbaar.

We verwelkomen alle GeoWeb-gebruikers van harte. Bij vragen over de migratie van Geoweb naar de Mobiliteitsscan kunt u contact opnemen met ons door een e-mail te sturen naar mobiliteitsscan@rws.nl.

Op 29 april zullen we weer een beginnerscursus aanbieden voor nieuwe gebruikers, met bijzondere aandacht voor de vragen van voormalige GeoWeb-gebruikers.

Analyseren van bronmodeldata (vereenvoudigde versie Mobiliteitsscan)

Soms kan de Mobiliteitsscan een beetje omslachtig zijn als je alleen de data van een bronmodel wilt bekijken of analyseren. Hiervoor komt met het inlezen van de nieuwe LMS/NRM-data uit de RP24 een nieuwe functionaliteit ter beschikking waarmee u makkelijker brondata kunt visualiseren en analyseren. Eigenaren van bronmodellen kunnen vanaf nu kiezen om bronmodellen ook als bronmodel-scenario in te lezen. Dat betekent voor de gebruikers die toegang tot brondata met een bronmodel-scenario hebben, dat ze deze data zowel in de normale als ook in de vereenvoudigde versie van de Mobiliteitsscan kunnen analyseren.

Bronmodellen visualiseren

Onder Analyse vindt u hiervoor een knopje “Bronmodellen visualiseren”. Als u dit knopje aanzet, werkt u vanaf dat moment in de vereenvoudigde versie van de Mobiliteitsscan waar alleen bronmodel-scenario's getoond worden. Dat betekent:

  • Aanmaken van een studiegebied is niet meer nodig – u kunt meteen aan de slag met het analyseren van de brondata.
  • Minder analysemodules ter beschikking – niet alle analysemodules lenen zich voor de weergave van een bronmodelscenario.
  • Geen Maatregel-of effectenmodules zichtbaar – in de vereenvoudigde versie van de Mobiliteitsscan kunt u data analyseren, maar niet bewerken.

Als u terug wilt naar de gewone/volledige versie van de Mobiliteitsscan, is het voldoende om het knopje “Bronmodellen visualiseren” onder Analyse weer uit te zetten.

Bronmodellen visualiseren aan

Update stedelijkheidsgraad

Op verschillende plekken wordt de stedelijkheidsgraad in de Mobiliteitsscan getoond, of wordt deze gebruikt om indicatoren te berekenen. Vanaf nu wordt dit binnen de Mobiliteitsscan op een uniforme manier gedaan op basis van het aantal inwoners per zone-oppervlak, waarbij de Mobiliteitsscan aansluit bij de indeling van de CBS-stedelijkheidsklassen. Hierbij moeten we een kanttekening plaatsen: voor bronmodellen waarvoor geen zone-oppervlakten zijn ingelezen wordt teruggevallen op de oude berekeningswijze van stedelijkheidsgraad binnen de Mobiliteitsscan. Dit geldt ook voor alle bronmodellen die vóór mei 2024 zijn ingelezen.

Vergelijkingen van brondata in analysemodules

U kent wellicht de vergelijkingsmogelijkheden van twee scenario’s al uit de effectenmodules, waar de verschillen tussen twee maatregelscenario’s of ten opzichte van een uitgangsscenario, met elkaar vergeleken kunnen worden. Vanaf nu is het ook mogelijk om een vergelijking tussen verschillende uitgangsscenario’s in de analysemodules te maken. Hiervoor gebruikt u het knopje “2e kaart (rechts)” bovenaan in de linker balk.

2de kaart Analysemodule

Plannen in 2024

We gaan in 2024 met verschillende grote en kleine vernieuwingen aan de slag. Dit jaar draaien de meeste ontwikkelingen rondom het thema modal split en modal shift. We werken met een nieuwe methode om ook modal shift-effecten op een verantwoordelijke manier in dit quickscan-instrument op te nemen. Verder zullen we in de loop van het jaar een nieuwe maatregelmodule ter beschikking stellen waarmee effecten van bedrijventerreinen in beeld gebracht kunnen worden. Als belangrijke beleidswensen zullen de thema’s bereikbaarheid en parkeren verder uitgewerkt worden, en als nieuwe analyse- en maatregelmodules een plek in de Mobiliteitsscan krijgen. Tijdens de aanstaande gebruikersbijeenkomst op 29 april zullen we meer hierover vertellen.

Save the date: gebruikersbijeenkomst 29 april 2023

De gebruikersbijeenkomst voor gebruikers en toepassers van de Mobiliteitsscan zal plaatsvinden op 29 april van 15.00-17.00 uur. Ook dit keer zal het een online bijeenkomst zijn.

We zijn momenteel druk bezig het programma samen te stellen. Er is nog ruimte voor een spreker. Heeft u een interessante toepassing van de Mobiliteitsscan die u wilt delen? Laat het ons weten via mobiliteitsscan@rws.nl.

Het programma met definitieve uitnodiging volgt later. Wilt u zich nu al aanmelden dan kan dat via de mail (mobiliteitsscan@rws.nl).

Save the date: beginnerscursus 29 april 2023

De beginnerscursus voor nieuwe gebruikers van de Mobiliteitsscan zal plaatsvinden op 29 maart van 10.00-12.00 uur.

De cursus wordt online gegeven door de RWS-beheerder van de Mobiliteitsscan. We zullen ons vooral richten op de analysemogelijkheden in de Mobiliteitsscan, maar ook ruimte geven om zelf aan de knoppen te zitten door aan te slag te gaan met maategel-modules en effectenanalyses.