Januari 2023

Nieuwsbrief – Januari 2023

Via de nieuwsbrief Mobiliteitsscan wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. De nieuwsbrief komt maximaal 2 keer per jaar uit.

U kunt zich in- of uitschrijven voor de nieuwsbrief via de pagina Nieuwsbrief op www.mobiliteitsscan-info.nl.

De beste wensen voor 2023!

We wensen onze gebruikers een gelukkig nieuw jaar en hopen dat u ook weer in 2023 met plezier met de Mobiliteitsscan aan de slag gaat. In deze nieuwsbrief kijken we terug op de highlights van het afgelopen jaar en kijken vooruit op mooie projecten die we dit jaar willen oppakken. We hopen u ook weer eens te ontmoeten, binnenkort staat weer een gebruikersbijeenkomst gepland.

Nieuwe OV-modules

De nieuwe modules voor openbaar vervoer zijn beschikbaar. Als u bronmodel openbaar vervoer bevat, kunt u nu gebruik van de volgende modules maken:

 • Analyse-/effectenmodule Eigenschappen OV-netwerk: de vormgeving van deze module is versimpeld. Verder is deze module uitgebreid met de mogelijkheid om de kortste route tussen twee haltes of twee zones te vinden. Dit is een handige tool om meer inzicht te krijgen in de berekeningen van de Mobiliteitsscan.
 • Analysemodule Dekking OV-haltes: middels deze module kan snel inzichtelijk gemaakt worden hoe goed de ruimtelijke dekking is voor OV-haltes. De bereikbaarheid van OV-haltes (per OV-modaliteit) kan voor zowel fietsers als voetgangers in beeld gebracht worden.
 • Analyse-/effectenmodule OV-netwerkindicatoren: met deze module kunt u indicatoren berekenen die de staat van het OV-netwerk weergeven. De indicator "Links per halte" (degree-centrality) geeft het aantal links weer dat bij een halte aansluit. "Frequentie per halte" (weighted degree-centrality) geeft de frequentie weer waarmee een halte wordt bediend.
 • Analyse-/effectenmodule Toegang naar Openbaar Vervoer per zone: deze module maakt inzichtelijk hoe het staat met de ruimtelijke verdeling van OV-haltes per zone.
 • Analysemodule Selected Stop: met deze module kunt u analyseren hoe OV-routes binnen de Mobiliteitsscan over het netwerk verdeeld worden. Van alle haltes die op routes liggen die via een geselecteerde halte lopen, wordt weergeven hoeveel van deze OV-verplaatsingen de betreffende halte passeren.
 • Maatregelmodule Nieuwe OV-verbinding toevoegen: deze module is herzien en uitgebreid met meer OV-modaliteiten, frequentie en reistijden.
 • Maatregelmodule OV-verbinding wijzigen: met deze module kunnen bestaande OV-verbindingen gewijzigd worden, waaronder de gegevens van een lijn, de reistijden tussen twee haltes. Daarnaast kunnen haltes verwijderd of toegevoegd worden.
 • Maatregelmodule OV-reistijden wijzigen: hiermee kan de reistijd voor openbaar vervoer tussen twee zones aangepast worden.
 • Verder zijn de volgende modules uitgebreid met de mogelijkheid om ook openbaar vervoer beter in kaart te brengen:
  • De module Isochroon op wegvakken is uitgebreid met de mogelijkheid tot een analyse op het OV-netwerk en heet nu Reistijdisochronen.
  • De module Aantal verplaatsingen per zone laat nu ook verplaatsingen met OV zien. Hiervoor worden de aankomsten en vertrekken vanuit alle haltes binnen een zone bij elkaar opgeteld.

Heeft u vragen hierover? Neem graag contact met ons op (mobiliteitsscan@rws.nl).

Zichtbare zonegrenzen

Schermafbeelding zones

Sinds kort toont de Mobiliteitsscan niet alleen de ligging van zone-zwaartepunten (centroïden) maar zijn ook zonegrenzen zichtbaar. De zonegrenzen geven inzicht in de grootte en ligging van een zone waardoor analyses beter te duiden zijn. Bij geaggregeerde scenario's is nu zichtbaar welke zones samengevoegd zijn. De plaatjes zijn daardoor ook mooier en beter bruikbaar voor rapporten.

De zonegrenzen worden standaard getoond bij modules op basis van centroïden. Bij netwerkmodules is de functionaliteit standaard uitgeschakeld. Voor beiden soorten modules kunt u onder de legenda de instelling handmatig wijzigen.

Vanzelfsprekend worden alleen zonegrenzen getoond als bij de import van de brondata de grenzen zijn ingelezen. Is dit niet het geval dan blijven de kaartbeelden gelijk aan de oude situatie. Dit geldt ook voor scenario's die voor deze aanpassing zijn aangemaakt.

Plannen voor 2023

We gaan in 2023 met verschillende grote en kleine projecten aan de slag.

Data

Binnenkort zullen we de FCD-snelheden voor het jaar 2021 publiceren. Ook dit keer zijn deze beschikbaar in combinatie met het NRM-netwerk, zodat ook analyses en maatregelen op basis van dit netwerk uitgevoerd kunnen worden.

Uiteraard zullen we ook weer in het voorjaar nieuwe NRM/LMS-modelresultaten inlezen en ter beschikking stellen.

Nieuwe quickscan-methoden, meer instellingen

We willen nieuwe methoden ter berekening van voedingslinks, toedelingen, terugkoppeleffecten en modal split introduceren. Deze testen we al sinds een geruime tijd, nu zijn we zo ver om deze aan alle gebruikers ter beschikking te kunnen stellen. Niet iedereen zal hierop zitten te wachten (denk aan de consistentie met oude scenario's!), daarom zullen we de gebruikers meer instelmogelijkheden bieden rondom deze parameters. Op deze manier kunnen we vooruitgang boeken en tegelijkertijd garanderen dat iedereen op een consistente manier met de Mobiliteitsscan kan blijven werken.

Vracht

In de afgelopen jaren hebben we de Mobiliteitsscan beetje bij beetje uitgebreid met nieuwe modaliteiten: eerst met fiets (in 2021) en daarna met OV (in 2022). Ook dit jaar zullen we weer de focus leggen op een verdere uitsplitsing van de modaliteiten. Bij veel gebruikers bestaat de wens om vracht als aparte modaliteit in de Mobiliteitsscan te analyseren. Doel kan onder andere zijn om verkeer van bedrijventerreinen in kaart te brengen of om - op quickscanwijze - de effecten van milieuzones op de vervoersstromen te bekijken. Dit jaar zullen we hier stappen in zetten.

Save the date: gebruikersbijeenkomst 16 maart 2023

De gebruikersbijeenkomst voor gebruikers en toepassers van de Mobiliteitsscan zal plaatsvinden op 16 maart van 15.00-17.00 uur. Ook dit keer zal het een online bijeenkomst zijn.

We zijn momenteel druk bezig het programma samen te stellen. Er is nog ruimte voor een spreker. Heeft u een interessante toepassing van de Mobiliteitsscan die u wilt delen? Laat het ons weten via mobiliteitsscan@rws.nl.

Het programma met definitieve uitnodiging volgt later. Wilt u zich nu al aanmelden dan kan dat via de mail (mobiliteitsscan@rws.nl).