Zone splitsen

Met deze (hulp)module verplaatst u een deel van het aantal vertrekken en aankomsten autoverkeer naar een nieuwe zone.

Toelichting

zone splitsenMet deze module verandert u per saldo niets aan uw scenario. U gebruikt deze module als u een maatregel wilt treffen op specifieke verplaatsingen van/naar een deel van een zone, bijvoorbeeld van/naar een ziekenhuis of bedrijventerrein.

Met deze module kunt u het ziekenhuis of bedrijventerrein afsplitsen van de rest van de zone. Daarna kunt u maatregelen nemen die specifiek zijn voor deze nieuwe zone zoals het verplaatsen van de locatie.

De Mobiliteitsscan gaat er van uit dat u zelf weet hoeveel verplaatsingen er in de uitgangssituatie van/naar de voorziening gaan die u wilt afsplitsen. U geeft deze aantallen in nadat u heeft aangegeven welke zone u wilt opsplitsen.

Na opslaan kunt u in de overige maatregelscenario's gebruik maken van de nieuwe zone.

Databronnen en rekenregels

De Mobiliteitsscan maakt een nieuwe zone aan met het opgegeven aantal verplaatsingen direct naast de oorspronkelijke zone. Het aantal verplaatsingen in de oorspronkelijke zone wordt verminderd met het afgesplitste aantal verplaatsingen.


Niveau: normaal

Zones: scenariozones

Modaliteit: auto

Module niet zichtbaar?

U neemt maatregelen binnen een maatregelscenario. Als u geen modules ziet moet u eerst een maatregelscenario selecteren of aanmaken.


Licentie

De Mobiliteitsscan kent twee soorten licenties: normaal en expert. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'.

Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Aanmaken uitgangsscenario