Object verschuiven

Met deze module kunt u de locatie van een verkeersgenererend object verplaatsen.

Toelichting

Object verschuivenIn de Mobiliteitsscan zijn objecten zones van wijken, buurten of gemeenten. Omdat u over het algemeen geen hele wijk of gemeente zal willen verplaatsen maar slechts een deel van zo'n zone, bijvoorbeeld een ziekenhuis of bedrijventerrein, splitst u met behulp van de module  'Zone splitsen' eerst  dit object af.

U kunt een object verschuiven om de plek op de kaart waar het aan het netwerk aantakt te veranderen. In dat geval verschuift u het object maar over een kleine afstand.

U kunt ook kiezen een object over een grotere afstand te verschuiven en daarmee op een heel andere plek aan het netwerk aan te takken. Hiermee simuleert u een re-allocatie van het object. Alle ritten van en naar dit object toe worden dan 'meegenomen' naar de nieuwe locatie.

Let op. U kunt het  effect van de maatregel pas bekijken nadat het maatregelscenario is doorgerekend. Meer hierover leest u op de pagina Maatregelscenario.  Na doorrekening gebruikt u de modules onder Effecten om de verkeerseffecten van deze nieuwe locatie te analyseren.

Databronnen en rekenregels

Het verplaatsen van de locatie betekent een verplaatsing van de centroïde van een zone en daarmee de aantakking op het netwerk. Dit zorgt voor andere routes bij de toedeling van de verplaatsingen aan het netwerk.

Een verschuiving over grote afstand of naar een locatie die wel/niet met het openbaar vervoer is te bereiken zal leiden tot een heroriëntatie van bezoekers/werknemers van dit object. De Mobiliteitsscan houdt hier geen rekening mee.


Niveau: normaal

Zones: scenariozones

Modaliteit: auto

Module niet zichtbaar?

U neemt maatregelen binnen een maatregelscenario. Als u geen modules ziet moet u eerst een maatregelscenario selecteren of aanmaken.


Licentie

De Mobiliteitsscan kent twee soorten licenties: normaal en expert. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'.

Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Aanmaken uitgangsscenario