Isochroon van/naar een zone

Met deze module bekijkt u het effect van maatregelen op de reistijden van/naar een geselecteerde zone.  Deze module is gebaseerd op de analysemodule Isochroon van/naar een zone onder de modulegroep Ruimte en bereikbaarheid.

Verschil met analysetool Isochroon van/naar een zone

Isochronen_2Als u de kaart bekijkt voor een uitgangsscenario is deze identiek aan de kaart die u vindt bij de analysemodule Isochroon van/naar een zone. Dit geldt voor zowel de getoonde waarden als de kaartbeelden. U kunt ook gebruik maken van dezelfde functionaliteiten.

Onder Analyse is het alleen mogelijk  uitgangsscenario's te vergelijken. Onder Effecten kan een uitgangsscenario met een maatregelscenario of twee maatregelscenario's die zijn gebaseerd op hetzelfde uitgangsscenario worden vergeleken.

Databronnen en rekenregels

Voor de analyse van een uitgangsscenario maakt de Mobiliteitsscan afhankelijk van het gekozen bronmodel gebruik van of de ingelezen bron-reistijdenmatrix of de berekende bron-reistijdenmatrix+.

Maatregelen worden altijd doorgerekend ten opzichte van de scenario-reistijdenmatrix. Kortom, het uitgangsscenario is gebaseerd op de bronzones en het maatregelscenario op scenario-zones.

Om een uitgangsscenario toch te kunnen vergelijken met een maatregelscenario bepaalt de scan het verschil tussen de scenario-reistijdenmatrices van het uitgangs- en maatregelscenario. Dit verschil wordt opgeteld bij de reistijdenmatrix van het uitgangsscenario (zoals getoond bij analyse). De uitkomst van deze berekeing is de waarde die u onder Effecten ziet op de kaart van een maatregelscenario.


Niveau: normaal

Zones: bronzones

Modaliteit: auto, ov, fiets


Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.

Bron-reistijdenmatrix

Een matrix van reistijden tussen alle zones in het bronmodel. Deze wordt aangeleverd met het bronmodel, of kan door de Mobiliteitsscan berekend worden. Alle zones worden gebruikt.

Bron-reistijdenmatrix +

Door de Mobiliteitsscan berekende bron-reistijdenmatrix. Deze matrix wordt berekend als het bronmodel geen reistijdenmatrix bevat. Reistijden worden berekend op basis van de snelste route over het bronnetwerk volgens het Dijkstra algoritme.

Scenario-reistijdenmatrix

Een matrix van reistijden tussen de aggregeerde zones in een uitgangs- of maatregelscenario (meestal 250x250). Deze wordt altijd berekend tijdens een scenarioberekening op basis van het ingelezen netwerk.

Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.

Autonetwerk

Netwerk van wegvakken met snelheden, intensiteiten en capaciteiten. Bestaat voor submodellen.

Bij het importeren van de netwerken worden voor wegen zonder een intensiteit, de snelheden op 1 km/uur gezet.

Submodel

Een dagdeel binnen een bronmodel. Bijvoorbeeld een bronmodel ‘NRM’ kan een submodel ‘ochtend’ bevatten.

Bronzones

Orginele zones in het bronmodel.

Scenario-zones

Geaggregeerde zones (meestal 250) in het uitgangs- en/of maatregelscenario.

Zie ook:

-> Basiskennis Mobiliteitsscan

-> Aanmaken uitgangsscenario

Licentie

De Mobiliteitsscan kent twee soorten licenties: normaal en expert. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'.