Snelheid autonetwerk

Met deze module kunt  u het effect bekijken van maatregelen die invloed hebben op de snelheid van een wegvak.  Deze module is gebaseerd op de analysemodule Snelheid auto onder de modulegroep Infrastructuur en verkeersmanagement.

Verschil met analysetool Snelheid auto

De kaart voor een uitgangsscenario is identiek aan de kaart van de  analysemodule Snelheid auto. Dit geldt voor zowel de getoonde waarden als de kaartbeelden. De functionaliteiten zijn ook gelijk.

Onder Effecten kunt u netwerksnelheden van twee scenario's  met elkaar vergelijken. De Mobiliteitsscan maakt hiervoor niet alleen gebruik van de ingelezen netwerksnelheden - zoals bij de analysemodule - maar ook van snelheden die u aanpast door het nemen van maatregelen.

Scenario's vergelijken

De module onder Effecten biedt de mogelijkheid om de wegvaksnelheden te vergelijken tussen twee scenario's. Dit kunnen een uitgangsscenario en een maatregelscenario zijn of twee maatregelscenario's, die zijn gebaseerd op hetzelfde uitgangsscenario.

U kunt deze vergelijking als controlemiddel gebruiken om genomen maatregelen op het netwerk weer te geven. Ook kunt u de verschilkaarten gebruiken om berekende toedelingsverschillen te onderbouwen.

Ook is het is met deze module mogelijk om de snelheden in de spits en de freeflowsnelheid binnen een scenario met elkaar te vergelijken. U kiest hiervoor tweemaal hetzelfde scenario en daarna voor de linkerkaart 'snelheid spits' en voor de rechterkaart 'freeflow snelheid' (of vice versa).

Kaartbeelden

De module toont een linker- en rechterkaart.  U vergelijkt de waarden in de rechterkaart met de waarden in de linkerkaart. U kunt in de rechterkaart kiezen uit de volgende opties:

  • Tonen absoluut verschil
  • Tonen relatief verschil
  • Tonen scenario waarden

Tip: het scherm kan vol raken met twee kaarten. U kunt de legenda verbergen met het lijsticoon naast de legenda Icoon legenda verbergen

Databronnen en rekenregels

De basisinformatie voor snelheid wordt direct afgeleid uit het netwerk dat behoort bij uw uitgangsscenario. Binnen maatregelscenario's kunnen de snelheden van wegvakken zijn gewijzigd door het nemen van maatregelen.

In het scenariologboek ziet u welk netwerk en submodel is gebruikt. In het logboek kunt u ook terugvinden of er maatregelen zijn genomen die invloed hebben op de snelheid.


Niveau: normaal

Zones: n.v.t.

Modaliteit: auto


Freeflow

Freeflow beschrijft de situatie waarin autoverkeer ongehinderd over een wegvak kan rijden. De freeflow-snelheid is dus de snelheid, met die autobestuurders rijden als er geen congestie is. Let wel: dit is niet de maximale snelheid.

Freeflow-intensiteiten en freeflow-snelheden worden ingelezen met het bronmodel.

Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Logboek

Overzicht van de gebruikte brondata en/of genomen maatregelen in uw scenario.

Brondata

Specifieke datasets die u heeft gekozen bij het aanmaken van uw uitgangsscenario. Vaak - maar niet altijd - zullen de brondata horen bij het gekozen bronmodel en submodel. In het logboek ziet u welke brondata gebruikt zijn voor uw scenario.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.

Scenario

De Mobiliteitsscan kent twee typen scenario's: uitgangsscenario's en maatregelscenario's.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.

Submodel

Een dagdeel binnen een bronmodel. Bijvoorbeeld een bronmodel ‘NRM’ kan een submodel ‘ochtend’ bevatten.

Licentie

De Mobiliteitsscan kent twee soorten licenties: normaal en expert. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'.