Intensiteit/capaciteit auto

Met deze module kunt  u het effect bekijken van maatregelen die invloed hebben op de verhouding van intensiteit/capaciteit van een wegvak.

Deze module is gebaseerd op de analysemodule Intensiteit/capaciteit auto onder de modulegroep Infrastructuur en verkeersmanagement.

Verschil met analysetool Intensiteit/capaciteit auto

Als u de kaart bekijkt voor een uitgangsscenario is deze identiek aan de kaart die u vindt bij de analysemodule Intensiteit/capaciteit auto. Dit geldt voor zowel de getoonde waarden als de kaartbeelden. U kunt ook gebruik maken van dezelfde functionaliteiten.

Onder Effecten kunt u daarnaast de verhouding intensiteiten/capaciteit (I/C-verhouding) van twee scenario's  met elkaar vergelijken. De Mobiliteitsscan maakt hiervoor niet alleen gebruik van de ingelezen intensiteiten - zoals de analysemodule - maar ook van eigen toegedeelde en berekende intensiteiten (zie databronnen en rekenregels).

Scenario's vergelijken

De module onder Effecten biedt de mogelijkheid om de I/C-verhouding op het netwerk te vergelijken tussen twee scenario's. Dit kunnen een uitgangsscenario en een maatregelscenario zijn of twee maatregelscenario's, die zijn gebaseerd op hetzelfde uitgangsscenario.

De module toont een linker- en rechterkaart.  U vergelijkt de waarden in de rechterkaart met de waarden in de linkerkaart. U kunt in de rechterkaart kiezen uit de volgende opties:

  • Tonen absoluut verschil
  • Tonen relatief verschil
  • Tonen scenario waarden

Tip: het scherm kan vol raken met twee kaarten. U kunt de legenda verbergen met het lijsticoon naast de legenda 

Bronnen en rekenregels

Voor uitgangsscenario's wordt de informatie voor de intensiteit capaciteit  direct afgeleid uit het netwerk dat behoort bij uw uitgangsscenario.

Binnen maatregelscenario's kunnen de intensiteiten van wegvakken zijn gewijzigd door het nemen van maatregelen die invloed hebben op de snelheid of capaciteit van het netwerk.  Ook maatregelen die invloed hebben op de infrastructuur of het aantal verplaatsingen tussen relaties kunnen effect hebben op de I/C-verhouding.

Ter berekening van de nieuwe intensiteit/capaciteit-verhouding worden  intensiteiten na het nemen van een maatregel opnieuw berekend met de toedelingsmethodiek van de Mobiliteitsscan.  De intensiteitswaarde die vervolgens wordt gebruikt voor de berekening van de I/C-verhouding is afhankelijk van de uitkomst van de toedeling in relatie tot de ingelezen intensiteiten van het uitgangsscenario. Meer hierover leest u op de pagina van de effectenmodule Intensiteit auto.


Niveau: normaal

Zones: n.v.t.

Modaliteit: a


Licentie

De Mobiliteitsscan kent twee soorten licenties: normaal en expert. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'.