Intensiteit auto

Met deze module kunt  u het effect bekijken van maatregelen die invloed hebben op de intensiteit van een wegvak.  Deze module is gebaseerd op de analysemodule Intensiteit auto onder de modulegroep Infrastructuur en verkeersmanagement.

Verschil met analysetool Intensiteit

Als u de kaart bekijkt voor een uitgangsscenario is deze identiek aan de kaart die u vindt bij de analysemodule Intensiteit auto. Dit geldt voor zowel de getoonde waarden als de kaartbeelden. U kunt ook gebruik maken van dezelfde functionaliteiten.

Onder Effecten kunt u daarnaast de intensiteiten van twee scenario's  met elkaar vergelijken. De Mobiliteitsscan maakt hiervoor niet alleen gebruik van de ingelezen intensiteiten - zoals de analysemodule - maar ook van eigen toegedeelde en berekende intensiteiten (zie databronnen en rekenregels).

Scenario's vergelijken

De module onder Effecten biedt de mogelijkheid om de wegvakintensiteiten te vergelijken tussen twee scenario's. Dit kunnen twee uitgangsscenario's zijn (bijvoorbeeld vergelijking ochtend- en avondspits) of een uitgangsscenario en een maatregelscenario. Ook kunt u twee verschillende maatregelscenario's die zijn gebaseerd op hetzelfde uitgangsscenario met elkaar vergelijken.

schermafbeelding vergelijken intensiteiten

De module toont een linker- en rechterkaart.  U vergelijkt de waarden in de rechterkaart met de waarden in de linkerkaart. U kunt in de rechterkaart kiezen uit de volgende opties:

  • Tonen absoluut verschil
  • Tonen relatief verschil
  • Tonen scenario waarden

Tip: het scherm kan vol raken met twee kaarten. U kunt de legenda verbergen met het lijsticoon naast de legenda 

Databronnen en rekenregels

De Mobiliteitsscan maakt gebruik van een eigen toedeling van verplaatsingen om het effect van maatregelen te bepalen. De verkeersvraag die in de herkomst/bestemming-matrix is gespecificeerd wordt aan het netwerk toegedeeld om reistijden en intensiteiten te bepalen.  Meer hierover leest u op de pagina Toedeling verkeersvraag.

De scan bepaalt het verschil tussen de toegedeelde intensiteiten voor  en na  het doorrekenen van een maatregelscenario. Als de toegedeelde intensiteit van de scan kleiner is dan de intensiteit vanuit het bronmodel dan wordt het absolute verschil tussen de scenario’s gebruikt om de bronintensiteiten te verhogen of te verlagen. De intensiteitswaarden van een maatregelscenario zijn dan dus gelijk aan dit verschil opgeteld met de  intensiteitswaarden uit het uitgangsscenario (ingelezen waarden).

Op het moment dat de toegedeelde intensiteit van de scan hoger is dan de intensiteit van het model dan wordt het procentuele verschil genomen.

Om te kunnen beoordelen of de scan het verkeer goed heeft toegedeeld in uw studiegebied laat de kaart zien als de initieel door de scan berekende intensiteiten voor het uitgangsscenario te veel afwijken van de ingelezen intensiteiten. Wegvakken waarvoor dit geldt zijn grijs.

De logica om te bepalen of deze toedeling voor het uitgangsscenario onbetrouwbaar is is als volgt:

  • als beide intensiteiten gelijk zijn, dan is de toedeling betrouwbaar
  • als een van beide intensiteiten 0 is (maar de andere ongelijk 0), dan onbetrouwbaar
  • als beide intensiteiten onder de 200 zijn, dan betrouwbaar
  • als eigen toedeling / bronmodeltoedeling > 4, dan onbetrouwbaar
  • als eigen toedeling / bronmodeltoedeling < 0.25, dan onbetrouwbaar
  • anders betrouwbaar

Niveau: normaal

Zones: n.v.t.

Modaliteit: auto


Begrip: Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.

Begrip: Licentie

De Mobiliteitsscan kent twee soorten licenties: normaal en expert. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'.