Intensiteit/capaciteit autonetwerk

Deze module laat de verhouding tussen het aantal voertuigen en de capaciteit per wegvak zien.

Toelichting

Met deze module bekijkt u de verhouding intensiteit/capaciteit (I/C-verhouding) per wegvak.

Kaartbeelden

Op de kaart wordt de I/C-verhouding getoond. Voor wegvakken met twee richtingen ziet u de drukkere richting.

In de legenda kiest u welk netwerkniveau u ziet.  De opties zijn:

  • "hwn + own": Hoofdwegennet en onderliggend wegennet (level 1, 2 en 0 uit het bronnetwerk) . Deze optie laat dus het hele netwerk zien.
  • "hwn + own belangrijk": Hoofdwegennet en  onderliggend wegennet (level 1 en 2 uit het bronnetwerk).
  • "alleen hwn": Hoofdwegennet (level 1 uit het bronnetwerk).

De omschrijving van de niveau's zijn gebaseerd op het LMS/NRM. Andere verkeersmodellen kunnen een andere levelindeling hebben. Hierdoor kan het zijn dat de omschrijving niet past bij het getoonde kaartbeeld.

U klikt op een wegvak voor informatie over dit wegvak. U ziet per rijrichting de intensiteit, capaciteit, I/C-verhouding, snelheid belast, snelheid freeflow en het aandeel korte ritten (<5 km). Deze tabel is toegelicht op de pagina Tabel wegvakinformatie.

Interpretatie

Als de IC-verhouding groter is dan 90% zijn ritten vertraagd door filevorming. Over wegvakken met een I/C-verhouding groter dan 100% wil meer verkeer rijden dan praktisch mogelijk is. In werkelijkheid zal de snelheid op deze wegvakken door dit hoge aanbod lager zijn en zal congestie ontstaan waardoor andere routes aantrekkelijker worden. Dit effect kan via de terugkoppelmodule onder ‘Effecten’ worden gesimuleerd.

Scenario's vergelijken

U kunt twee scenario's vergelijken binnen de effectenmodule Intensiteit/capaciteit auto.

Databronnen en rekenregels

Het aantal voertuigen en de capaciteit zijn uitgedrukt in personenauto-equivalenten (PAE). Een personenauto-equivalent wordt berekend door het aantal auto's en het aantal vrachtauto's keer 1,75 bij elkaar op te tellen.

De informatie wordt direct afgeleid uit het netwerk dat behoort bij uw uitgangsscenario. Er wordt dus gebruik gemaakt van ingelezen snelheden en capaciteiten. In het scenariologboek ziet u welk netwerk u gebruikt. In het logboek kunt u ook het gebruikte submodel terugvinden.


Niveau: normaal

Zones: n.v.t.

Modaliteit: auto


Personenauto-equivalent

De personenauto-equivalent (PAE) is een getal dat aangeeft hoeveel ruimte een voertuig inneemt in vergelijking met een personenauto. In de Mobiliteitsscan wordt een PAE aangehouden van 1,75 voor vrachtauto's.

Uitgangsscenario

Basis voor analyses en uitgangspunt voor maatregelscenario's. Bij het aanmaken van een uitgangsscenario bepaalt u welke data gebruikt worden en welk gebied u wilt analyseren.

Logboek

Overzicht van de gebruikte brondata en/of genomen maatregelen in uw scenario.

Brondata

Specifieke datasets die u heeft gekozen bij het aanmaken van uw uitgangsscenario. Vaak - maar niet altijd - zullen de brondata horen bij het gekozen bronmodel en submodel. In het logboek ziet u welke brondata gebruikt zijn voor uw scenario.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.

Scenario

De Mobiliteitsscan kent twee typen scenario's: uitgangsscenario's en maatregelscenario's.

Maatregelscenario

Maatregelscenario's zijn gebaseerd op uitgangsscenario's. U kunt maatregelen toevoegen aan een maatregelscenario en de effecten bekijken op het tabblad Effecten.

Submodel

Een dagdeel binnen een bronmodel. Bijvoorbeeld een bronmodel ‘NRM’ kan een submodel ‘ochtend’ bevatten.

Licentie

De Mobiliteitsscan kent twee soorten licenties: normaal en expert. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'.