Capaciteit autonetwerk

Deze module toont de capaciteiten die horen bij het netwerk van het gekozen submodel. U ziet de wegvakcapaciteiten in vorm van het maximaal aantal personenauto-equivalenten (PAE).

Toelichting

Bij het aanmaken van uw uitgangsscenario kiest u een netwerk. Per wegvak van dit netwerk is bij de import de capaciteit ingelezen voor auto- en optioneel vrachtverkeer.

Kaartbeelden

Deze kaart laat voor elk wegvak de capaciteit in vorm van het maximaal aantal personenauto-equivalenten (PAE) zien voor de periode passend bij uw scenario.  Voor wegvakken met twee richtingen wordt de gemiddelde capaciteit van beide richtingen getoond.

In de legenda kiest u welk netwerkniveau u ziet.  De opties zijn:

  • "hwn + own": Hoofdwegennet en onderliggend wegennet (level 1, 2 en 0 uit het bronnetwerk) . Deze optie laat dus het hele netwerk zien.
  • "hwn + own belangrijk": Hoofdwegennet en  onderliggend wegennet (level 1 en 2 uit het bronnetwerk).
  • "alleen hwn": Hoofdwegennet (level 1 uit het bronnetwerk).

De omschrijving van de niveau's zijn gebaseerd op het LMS/NRM. Andere verkeersmodellen kunnen een andere levelindeling hebben. Hierdoor kan het zijn dat de omschrijving niet past bij het getoonde kaartbeeld.

Als u een wegvak aanklikt krijgt u informatie over dit wegvak te zien. U ziet per rijrichting de intensiteit, capaciteit, I/C-verhouding, snelheid belast, snelheid freeflow en het aandeel korte ritten (<5 km).  Deze tabel is toegelicht op de pagina Tabel wegvakinformatie.

Bronnen en rekenregels

De informatie wordt direct afgeleid uit het netwerk dat behoort bij uw uitgangsscenario.  In het scenariologboek  ziet u welk netwerk dit is. In het logboek kunt u ook terugvinden welk submodel is gebruikt.


Niveau: normaal

Zones: n.v.t.

Modaliteit: auto


Submodel

Een dagdeel binnen een bronmodel. Bijvoorbeeld een bronmodel ‘NRM’ kan een submodel ‘ochtend’ bevatten.

Bronmodel

Een bronmodel is een verkeersmodel dat wordt geïmporteerd in de Mobiliteitsscan en wordt gebruikt als basis voor uitgangsscenario’s. Het is een combinatie van allerlei gegevens zoals autonetwerk met snelheden, HB-matrix auto/ov/fiets, reistijden auto/OV/fiets (niet verplicht) en sociodata (arbeidsplaatsen en inwoners). Een bronmodel kan gegevens voor ochtendspits en/of avondspits bevatten.

Personenauto-equivalent

De personenauto-equivalent (PAE) is een getal dat aangeeft hoeveel ruimte een voertuig inneemt in vergelijking met een personenauto. In de Mobiliteitsscan wordt een PAE aangehouden van 1,75 voor vrachtauto's.

Licentie

De Mobiliteitsscan kent twee soorten licenties: normaal en expert. Enkele modules/functionaliteiten zijn zo specialistisch dat deze alleen zichtbaar zijn voor 'experts'.